Aurre-helburuak

Moduloaren helburuak landu aurretik, aurre-helburu batzuk landu beharko ditugu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aurre-helburuak by Mind Map: Aurre-helburuak

1. Ikasgaiaren nondik-norako nagusienak ulertu

1.1. Helburuak

1.2. UDen planifikazioa

1.3. Lan dinamikak

1.4. Ebaluaketaren planteamendua

2. Moduloa zikloan kokatu

2.1. Erlazioak bilatu aurreko urteko moduloetan ikusitako gaiekin

2.1.1. Nork egiten du produktuaren definizioa?

2.1.2. Definizio hori erabiliko dugu planifikazioan?

2.1.3. Nork egiten du prozesuen definizoa?

2.1.4. Nola dago antolatuta tailerra? Zergatik?

2.1.5. Nork egiten du prozesu-orria? Hori da planifikatzeko erabiliko dugun tresna?

2.1.6. Makina bakokitza ezagutu beharko dugu bere lana planifikatzeko.

2.1.7. Nork egiten du metrologian ikusitako lana?

2.1.8. Nola eragiten du metrologiak planifikazioan?

2.1.9. Zer egiten du kalidadeko arduradunak?

3. Planifikazio-programazio lanak enpresan kokatu

3.1. Enpresa desberdinen organigramak aztertu

3.2. Gure eskolaren organigrama aztertu

3.3. Egitura bertikalak eta horizontalak ulertu

4. Gaur egungo errealitatean kokatu

4.1. Moduluan dagokionez, historian garrantzitsuak izan diren uneak ezagutu

4.2. Gaur egungo egoeraren ezaugarri garrantzitsuenak aztertu