Quy HB PFIEV (2010)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy HB PFIEV (2010) by Mind Map: Quy HB PFIEV (2010)

1. Nhân sự

1.1. 2009

1.1.1. Ban điều hành

1.1.1.1. Chủ tịch, kiêm trưởng nhóm vận động quyên góp: Doãn Minh Đăng (sẽ thôi CT)

1.1.1.1.1. Để trống vị trí chủ tịch, sẽ bàn qua email

1.1.1.2. Phó chủ tịch, kiêm trưởng nhóm xét duyệt học bổng: Nguyễn Lê Minh

1.1.1.3. Trưởng nhóm liên lạc: Bùi Đỗ Hạnh Ngân

1.1.1.4. Trưởng nhóm tài chính: Trần Lan Anh

1.1.2. Đại diện liên lạc các trường ĐH

1.1.2.1. Bách khoa Hà Nội: Bùi Đỗ Hạnh Ngân

1.1.2.2. Xây dựng: Lê Thị Ngọc Hà

1.1.2.3. Bách khoa Đà Nẵng: Nguyễn Hữu Hiếu

1.1.2.4. Bách khoa TPHCM: Phan Hãn Hữu

1.1.3. Đại diện vận động và tiếp nhận quyên góp cho quỹ

1.1.3.1. Việt Nam

1.1.3.1.1. Nguyễn Thành Lê (Hà Nội)

1.1.3.1.2. TPHCM?

1.1.3.2. Pháp

1.1.3.2.1. Nguyễn Lê Minh

1.1.3.2.2. Đặng Trung Hiếu

1.1.3.2.3. Hoàng Ngọc Cát Tân

1.1.3.3. Hàn Quốc

1.1.3.3.1. Nguyễn Thành Tiến

1.1.3.3.2. Nguyễn Văn Hoàng

1.1.3.4. Nhật

1.1.3.4.1. Mai Ngọc Anh Vũ (sẽ nghỉ)

1.1.3.5. Singapore

1.1.3.5.1. Nguyễn Minh Trung

1.1.3.6. Mĩ

1.1.3.6.1. Nguyễn Quang Hải

1.1.3.7. Hà Lan

1.1.3.7.1. Doãn Minh Đăng

1.1.3.8. Các nước bổ sung 2010? (Na Uy...)

1.1.4. Đầu mối liên lạc với cựu SV

1.2. 2010 (thay, thêm, bớt)

2. Mức học bổng

2.1. Học bổng bình thường phát cho SV PFIEV

2.1.1. 2009: 1.5 triệu. Tăng lên 2 triệu?

2.1.1.1. 2 triệu, ok

2.1.2. Số lượng 2009: 15 (3-3-3--3). 2010?

2.2. Phát học bổng cho SV không PFIEV?

2.2.1. Chưa (do quỹ chưa đủ lớn để mở rộng)

2.3. Học bổng hỗ trợ SV đi nước ngoài thực tập? Cho vay?

3. Các thời gian

3.1. Bắt đầu quyên góp: 16/4/2009

3.2. Tạm thời tổng kết quyên góp

3.3. Nhận hồ sơ học bổng: 15/04/2009 đến 25/06/2009

3.4. Xét học bổng

3.5. Công bố kết quả

3.6. Tổ chức trao học bổng

4. Cách tổ chức làm việc

4.1. Đăng ký tư cách pháp nhân là một dạng Hội SV ở Pháp?

4.1.1. Để lại bàn sau

4.2. Vận động quyên góp các doanh nghiệp / nhà tài trợ không phải cựu SV PFIEV (cần người phụ trách, các yêu cầu cần thiết để xúc tiến)