Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Quy HB PFIEV (2010) by Mind Map: Quy HB PFIEV
(2010)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Quy HB PFIEV (2010)

Nhân sự

2009

Ban điều hành, Chủ tịch, kiêm trưởng nhóm vận động quyên góp: Doãn Minh Đăng (sẽ thôi CT), Để trống vị trí chủ tịch, sẽ bàn qua email, Phó chủ tịch, kiêm trưởng nhóm xét duyệt học bổng: Nguyễn Lê Minh, Trưởng nhóm liên lạc: Bùi Đỗ Hạnh Ngân, Trưởng nhóm tài chính: Trần Lan Anh

Đại diện liên lạc các trường ĐH, Bách khoa Hà Nội: Bùi Đỗ Hạnh Ngân, Xây dựng: Lê Thị Ngọc Hà, Bách khoa Đà Nẵng: Nguyễn Hữu Hiếu, Bách khoa TPHCM: Phan Hãn Hữu

Đại diện vận động và tiếp nhận quyên góp cho quỹ, Việt Nam, Nguyễn Thành Lê (Hà Nội), TPHCM?, Pháp, Nguyễn Lê Minh, Đặng Trung Hiếu, Hoàng Ngọc Cát Tân, Hàn Quốc, Nguyễn Thành Tiến, Nguyễn Văn Hoàng, Nhật, Mai Ngọc Anh Vũ (sẽ nghỉ), Singapore, Nguyễn Minh Trung, Mĩ, Nguyễn Quang Hải, Hà Lan, Doãn Minh Đăng, Các nước bổ sung 2010? (Na Uy...)

Đầu mối liên lạc với cựu SV

2010 (thay, thêm, bớt)

Mức học bổng

Học bổng bình thường phát cho SV PFIEV

2009: 1.5 triệu. Tăng lên 2 triệu?, 2 triệu, ok

Số lượng 2009: 15 (3-3-3--3). 2010?

Phát học bổng cho SV không PFIEV?

Chưa (do quỹ chưa đủ lớn để mở rộng)

Học bổng hỗ trợ SV đi nước ngoài thực tập? Cho vay?

Các thời gian

Bắt đầu quyên góp: 16/4/2009

Tạm thời tổng kết quyên góp

Nhận hồ sơ học bổng: 15/04/2009 đến 25/06/2009

Xét học bổng

Công bố kết quả

Tổ chức trao học bổng

Cách tổ chức làm việc

Đăng ký tư cách pháp nhân là một dạng Hội SV ở Pháp?

Để lại bàn sau

Vận động quyên góp các doanh nghiệp / nhà tài trợ không phải cựu SV PFIEV (cần người phụ trách, các yêu cầu cần thiết để xúc tiến)