Názvy aplikace

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Názvy aplikace by Mind Map: Názvy aplikace

1. .app - Launch late 2014

2. Honzovy nápady

2.1. Reach.me

2.2. Status.app

2.3. Buddy něco

2.4. Slova, který by to mohlo obsahovat

2.4.1. Locate

2.4.2. Reach

2.4.3. Find

2.4.4. Touch

2.4.5. Me

2.4.6. You

2.4.7. Us

2.4.8. Not

2.4.9. Now

2.4.10. Team

2.4.11. Status

2.4.12. Contact

2.4.13. Ring

2.4.13.1. Ding

2.4.14. Easy

2.4.15. Quik

2.4.16. Zone

2.4.17. light

2.4.17.1. green

2.4.17.2. orange

2.4.17.3. red

2.4.18. Bubble

2.4.19. Mood

2.4.20. Comfy

2.4.21. Relation - Ship

2.5. Pomůcky

2.5.1. OO

2.5.2. IO

2.5.3. .izer

2.5.4. 2x TackTack, DingDing, etc..

2.6. Konkrétní nápady

2.6.1. TeamTouch

2.6.2. ReachTeam

2.7. Tereze se líbí

2.7.1. Reachio varianty

2.7.2. Renco

2.7.3. Quikstat

2.7.4. Quicktouch

3. Pavlovy nápady

3.1. Statusio

3.1.1. StatusIO.co

3.1.2. StatusIO.me

3.1.3. StatusIO.net

3.1.4. StatusIO.mobi

3.2. StatusBuddy.com - is for sale (cca 888 USD) - namecheap.com

3.2.1. StatusBuddy.mobi

3.2.2. StatusBuddy.net

3.2.3. StatusBuddy.me

3.2.4. StatusBuddy.co

3.3. StatusApp

3.3.1. StatusApp.mobi

3.3.2. StatusApp.biz

3.3.3. StatusApp.info

3.4. Reachio

3.4.1. Reachio.me

3.4.2. Reachio.co

3.4.3. Reachio.mobi

3.4.4. Reachio.org

3.4.5. Reachme.com

3.5. ReNCo

3.5.1. Rencome.com

3.5.2. renme.co

3.6. Rendy

3.6.1. Rendy.com - Aukce - 18k CZK

3.6.2. Rendy.cz

3.7. Rendi

3.7.1. Rendi.co

3.7.2. Rendi.cz

3.7.3. RendiMe.com

3.8. StatusTom.com

3.8.1. StatusTom.cz

3.8.2. StatusTom.net

3.8.3. StatusTom.info

3.9. Dingo

3.9.1. Dingome.com

3.10. StaShaApp.com

3.11. Disturbneo.com

3.12. Reachmio.com

3.13. EzyStatus.com

3.14. StatEzy.com

3.15. ReachEzy.com

3.16. ReachEasy.com

3.17. QikStatus.com

3.18. QuickStat

3.18.1. QuickStat.co

3.18.2. QuickStat.cz

3.19. QikStat

3.20. ZoneStatus.com

3.20.1. ZoneStatus.co

3.20.2. ZoneStatus.net

3.20.3. ZoneStatus.cz

3.21. StatusAtom.com

3.22. StatusTech.com - 3888 USD

3.23. StatusAura.com

3.23.1. StatusAura.net

3.23.2. StatusAura.mobi

3.24. ReachZone

3.24.1. ReachZone.co

3.24.2. ReachZone.org

3.24.3. ReachZone.cz

3.24.4. ReachZones.com

3.25. QuickTouch

3.25.1. QuickTouch.co

3.25.2. QuickTouch.me

3.25.3. QuickTouch.cz

3.25.4. QuickTouch.guru

3.26. MeeYo

3.26.1. MeeYo.co

3.26.2. MeeYo.cz

3.27. ReachNow.me

3.28. Semafor.com - Aukce - 18k CZK

3.28.1. Semafor.co

3.28.2. Semafor.mobi

3.29. Name Mesh.com - slovo Reach - http://www.namemesh.com/domain-name-search/reach?show=1

3.29.1. Goup.io

3.29.1.1. volné v Google Play

3.29.1.2. JBE: Není to Group.io?

3.29.2. Hitapp.io

3.29.2.1. volné v Google Play

3.29.3. Reachion.com

3.29.3.1. volné v Google Play

3.29.4. Reachmion.com

3.29.4.1. volné v Google Play

3.29.5. Reachist.com

3.29.5.1. volné v Google Play

3.29.6. Reachango.com

3.29.6.1. volné v Google Play

3.29.7. MeReach.com

3.29.8. MyReach.io

3.29.8.1. volné v Google Play

3.29.9. Reachify.com - 5530 CZK - GoDaddy

3.29.9.1. volné v Google Play

3.29.9.2. MY TOP

3.29.10. ReachBoss.com

3.29.10.1. volné v Google Play

3.29.11. Reachinator.com

3.29.11.1. volné v Google Play

3.29.12. Reachoid.com

3.29.12.1. volné v Google Play

3.29.13. Názvy, které se líbí Honzovi

3.29.14. Favorit Pavla Kotyzy

3.30. Name Mesh.com - slovo Touch - http://www.namemesh.com/domain-name-search/touch?show=1

3.30.1. Touchious.com

3.30.1.1. volné v Google Play

3.31. NameMesh.com - slovo Status - http://www.namemesh.com/domain-name-search/status?show=1

3.31.1. Statusion.com

3.31.1.1. volné v Google Play

3.31.2. Statusious.com

3.31.2.1. volné v Google Play

3.31.3. Statusist.com

3.31.3.1. volné v Google Play

3.31.4. Statusion.co

3.31.4.1. volné v Google Play

4. Help

4.1. Features

4.1.1. Simple

4.1.2. Status

4.1.3. Reachability

4.1.4. Contact List

4.1.5. Presence Icon

4.2. Mood

4.2.1. Positive

4.2.2. Easy to use

4.2.3. Quick

4.3. Style

4.3.1. B2B

4.3.2. Corporate

4.3.3. Closed Community

4.4. Users

4.4.1. Android

4.4.2. iPhone

5. Best of / Průnik - PKO, SPE, JBE, MSE, ZRE

5.1. Reachio.me

5.1.1. volné v Google Play

5.2. QuickTouch.me

5.2.1. Play Google

5.2.1.1. Appka na Posílání rychlých zpráv

5.2.1.2. Appka na ovládání telefonu

5.3. ReNDi.co

5.3.1. volné v Google Play

5.4. ReachMe

5.4.1. Play Google

5.4.1.1. Reach Me - aplikace oznámí, když se někdo dostaví na určitou lokalitu

5.4.1.2. ReachMe - appka, co ukazuje zajímavé POI kolem lokality

5.5. Proxima

5.5.1. Play Google

5.5.1.1. Proxima - Icon Pack

5.6. StaShaApp

5.6.1. volné v Google Play

5.7. Rencome.com

5.7.1. volné v Google Play

5.8. další nová jména

6. Pavel další

6.1. AlertStatus.com- 1488 USD - buydomains.com

6.2. Meetlio.com

6.3. DoorbellApp.com

6.4. InterComApp.com

6.5. StatusKarma.com

6.5.1. StatusKarma.net

6.5.2. StatusKarma.info

6.5.3. StatusKarma.org

6.5.4. StatusKarma.mobi

6.5.5. StatusKarma.guru

6.5.6. Karma je culture specific. V Číně by se to nelíbilo.

6.6. TrafficLight.mobi

6.7. TrafficLight.co