África

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
África by Mind Map: África

1. Música àrab

1.1. Magreb

1.1.1. La muwassaha-. gènere poètic-musical principal

1.1.1.1. Cantat

1.1.1.2. Declamat

1.2. Egipte

1.3. Transmissió oral

1.4. Absència notació musical

1.5. Textura homofònica

1.6. Melodia per damunt del ritme

1.7. Caràcter solista

1.7.1. Vocalista +Instrument de corda

1.7.2. Intruments de vent i percussió

1.8. Escales diatòniques

1.9. Instruments

1.9.1. Llaüt àrab

1.9.2. Dey

1.9.3. Darbukka

2. Música subsahariana

2.1. Pobles raça negra

2.2. 70% població africana

2.3. Caracerístiques pricipals:

2.3.1. Trasmissió oral

2.3.2. Anónim y col.lecctiu

2.3.3. Absencia notació musical

2.3.4. Escales no occidentals

2.3.5. Poliritmia

2.3.6. No empren intervals inferiors a un to

2.3.7. Compás: 12 parts

2.3.8. Instruments percussió

2.3.8.1. xilofons, cordes polsades...

2.3.9. Linea melódica

2.3.9.1. Cant

2.3.9.1.1. Homofónia

2.3.9.2. Instrumental

2.3.9.2.1. Polifonia

2.3.10. Cor

2.3.10.1. Repetició frase solista

2.3.11. Temes

2.3.11.1. Vida quotidiana o religiosa

2.3.12. Pocs músics professionals

2.3.13. Públic actiu

2.3.14. Gran nombre d'instruments:

2.3.14.1. Idiofons

2.3.14.2. Membranófons

2.3.14.3. Aerófons

2.3.14.4. Cordófons