Teoreettinen viitekehys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teoreettinen viitekehys by Mind Map: Teoreettinen viitekehys

1. IT:n politisoituminen

1.1. Olli Mustajärvi

1.2. Otso Kivekäs

1.3. Vaalikoneet

1.3.1. Heikki Paloheimo

2. Demokratiakeskustelu

2.1. Demokratiaihanteet

2.1.1. Superdemokratia

2.1.2. Häivedemokratia

2.1.3. Heikki Paloheimo

2.1.3.1. Demokratiapoliittinen selonteko

2.2. Suora demokratia

2.3. Deliberatiivinen demokratia

3. Avoin päätöksenteko

3.1. Asiantuntijadomain

3.1.1. Hanna Rautajoki

3.1.2. Paul-Erik Korvela

3.1.3. Pertti Lappalainen

3.2. Jouni Tuomisto

4. Avoimuusliike, julkisen suhde avoimeen

4.1. Open access

4.2. Open source

4.3. Open data

4.3.1. Open Definition

4.4. Creative commons

5. Edustuksellisen demokratian kriisi

5.1. Puolueiden tulevaisuus

5.1.1. Rauli Mickelsson

6. Internet ja demokratia

6.1. Poliittisen osallistumisen aikakaudet

6.1.1. Bernard Manin

6.1.2. Juha Herkman

6.2. Joukkoistaminen, joukkoäly

6.2.1. Tanja Aitamurto

6.2.2. Kari Hintikka

6.3. E-osallistumisen paradoksi

6.3.1. Janne Matikainen

6.4. Näennäisdemokratiaongelma ja valvontaketjun katkos

6.4.1. Paul-Erik Korvela

6.5. Osallistumisen tasot

6.5.1. Janne Matikainen

6.6. Hallintolähtöiset päätöksentekoalustat

6.6.1. Taneli Heikka

7. Verkko ja Fyysinen, Konvergenssi ja intermediaalisuus

7.1. Julkinen tila

7.1.1. Immanuel Kant

7.1.2. Jürgen Habermas

7.1.3. Tarmo Malmberg

7.1.4. Markus Wikholm

7.1.5. Hanna Rautajoki

7.2. Päätösvalmistelun julkisuus

7.2.1. Auri Pakarinen