Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teoreettinen viitekehys by Mind Map: Teoreettinen viitekehys
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Teoreettinen viitekehys

IT:n politisoituminen

Olli Mustajärvi

Otso Kivekäs

Vaalikoneet

Heikki Paloheimo

Demokratiakeskustelu

Oman tutkimuksen kytkeminen ja suhteuttaminen aiempaan tutkimukseen. Tutkimusalueen (ilmiön) ja käsitteiden historia.

Demokratiaihanteet

Superdemokratia

Häivedemokratia

Heikki Paloheimo, Demokratiapoliittinen selonteko

Suora demokratia

Deliberatiivinen demokratia

Avoin päätöksenteko

Asiantuntijadomain

Asiantuntijadomain on vastavoima avoimuudelle

Hanna Rautajoki

Paul-Erik Korvela

Pertti Lappalainen

Jouni Tuomisto

Avoimuusliike, julkisen suhde avoimeen

Open access

Open source

Open data

Open Definition

Creative commons

Edustuksellisen demokratian kriisi

Puolueiden tulevaisuus

Rauli Mickelsson

Internet ja demokratia

Poliittisen osallistumisen aikakaudet

Bernard Manin

Juha Herkman

Joukkoistaminen, joukkoäly

Tanja Aitamurto

Kari Hintikka

E-osallistumisen paradoksi

Janne Matikainen

Näennäisdemokratiaongelma ja valvontaketjun katkos

Paul-Erik Korvela

Osallistumisen tasot

Avoimen osallistumisen suhde sosiaaliseen mediaan.

Janne Matikainen

Hallintolähtöiset päätöksentekoalustat

Taneli Heikka

Verkko ja Fyysinen, Konvergenssi ja intermediaalisuus

Julkinen tila

Immanuel Kant

Jürgen Habermas

Tarmo Malmberg

Markus Wikholm

Hanna Rautajoki

Päätösvalmistelun julkisuus

Auri Pakarinen