Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teoreettinen viitekehys by Mind Map: Teoreettinen viitekehys
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Teoreettinen viitekehys

IT:n politisoituminen

Olli Mustajärvi

Otso Kivekäs

Vaalikoneet

Demokratiakeskustelu

Oman tutkimuksen kytkeminen ja suhteuttaminen aiempaan tutkimukseen. Tutkimusalueen (ilmiön) ja käsitteiden historia.

Demokratiaihanteet

Suora demokratia

Deliberatiivinen demokratia

Avoin päätöksenteko

Asiantuntijadomain

Asiantuntijadomain on vastavoima avoimuudelle

Jouni Tuomisto

Avoimuusliike, julkisen suhde avoimeen

Open access

Open source

Open data

Creative commons

Edustuksellisen demokratian kriisi

Puolueiden tulevaisuus

Internet ja demokratia

Poliittisen osallistumisen aikakaudet

Joukkoistaminen, joukkoäly

E-osallistumisen paradoksi

Näennäisdemokratiaongelma ja valvontaketjun katkos

Osallistumisen tasot

Avoimen osallistumisen suhde sosiaaliseen mediaan.

Hallintolähtöiset päätöksentekoalustat

Verkko ja Fyysinen, Konvergenssi ja intermediaalisuus

Julkinen tila

Päätösvalmistelun julkisuus