Sivil Toplum İşleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sivil Toplum İşleri by Mind Map: Sivil Toplum İşleri

1. Kurumsal eğitimler

1.1. Zaman Yönetimi

1.2. Stres yönetimi

1.3. Etkili İleitşim

1.4. Beden Dili

1.5. İkna Yönetmleri

1.6. Liderlik

1.7. Performans Yönetimi

1.8. Protokol Kuralları

2. Organizasyon Yönetimi ve Danışmanlığı

2.1. Toplantı

2.2. Eğitim

2.3. Kamp Organizasyonu

2.4. Motivasyon Etkinlikleri

3. Kitapçık Tasarımı

4. Eğitim

4.1. Proje Yönetimi

4.2. Ekip Çalışması

4.3. İletişim

4.4. Gönüllülük

4.5. Sivil Toplum

4.6. Müzakere ve Arabuluculuk

4.7. Çatışma Yönetimi

4.8. Toplumsal Cinsiytet

4.9. İnsan Hakları Eğitimi

4.10. Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Eğitimi

4.11. Sosyal Haklar eğitimi

4.12. Örgüt yönetimi

4.13. Mental Aritmetik

4.14. Ayrımcılık

4.15. Barış

4.16. Formal Olmayan Eğitimi Metotları

4.17. PCM

4.18. AB Progamları Bilgilendirme Eğitimi

4.19. AB Proje Yazma Eğitimi

5. Medya

5.1. Video

5.2. İnfografik

5.3. Sosyal Medya

5.3.1. Yönetim

5.3.2. Danışmanlık

5.3.3. İçerik Oluşturma

5.4. Kampanya Yönetimi

6. İçerik Oluşturma

7. İzleme Değerlendirme

8. Araştırma

8.1. Veri Analizi

8.2. Raporlama

8.3. SPSS Analizi

9. Tasarım

9.1. Kurumsal Kimlik

9.1.1. Logo

9.1.2. Poster

9.1.3. Buff

9.1.4. Hand out

9.1.5. Afiş

9.1.6. Broşür

9.2. Web Sitesi

9.3. İnteraktif Sunum hazırlama

10. İnsan Kaynakları

11. web sitesi örnekleri

11.1. http://www.muderrisegitim.com.tr/tr/egitim-konulari/

11.2. http://cozumalani.org/blog/

11.3. http://www.tugbacansali.com/

11.4. http://www.ab-ilan.com/