E-LEARNING

Disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia - Activitat 1 Grup 7 Mestres en línia Marina Barberà Giné Marta Ruiz Martínez Ingrid Morreres Mesalles Yolanda Vicente Fresno

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-LEARNING by Mind Map: E-LEARNING

1. Teoria de l'aprenentatge

1.1. Teoria conductista

1.1.1. Edward L. Thorndike (1874-1949)

1.1.2. John B. Watson (1878-1958)

1.1.3. John F. B. Skinner (1904-1990)

1.2. Teoria cognitivista

1.2.1. Jean Piaget (1896-1980)

1.2.2. David P. Ausubel (1918-2008)

1.3. Teoria constructivista

1.3.1. Vigotsky (1896-1934)

1.3.2. Bruner (1915)

1.4. Teoria connectivista

1.4.1. Siemens

1.4.2. Downes

2. Estàndards en e-learning

2.1. Recursos d'aprenentatge (obert)

2.1.1. Llicències

2.1.2. Objectes d'Aprenentage OA

2.1.2.1. Repositoris d'Objectes d'Aprenentatge ROA

3. Unitat d'aprenentatge

3.1. Descripció de la unitat

3.2. Objectius didàctics

3.3. Continguts

3.4. Competències bàsiques

3.5. Temporització

3.6. Activitats d'aprenentatge

3.6.1. Seqüència d'activitats d'aprenentatge

3.6.1.1. Activitats d’apertura: coneixements previs.

3.6.1.2. Activitats de desenvolupament: introducció de nous coneixements.

3.6.1.3. Activitats de tancament: síntesi

3.7. Eines d'aprenentatge

3.7.1. Comunicació i relació

3.7.2. Creació

3.7.3. Publicació

3.7.4. Agregació i autogestió

3.8. Estratègies metodològiques

3.8.1. Planificar i organitzar

3.8.2. Motivar

3.8.3. Fomentar aprenentatge actiu, participatiu, col·laboratiu

3.8.4. Seleccionar continguts significatius

3.8.5. Aportar feedback

3.8.6. Avaluar

3.9. Atenció a la diversitat

3.10. Criteris d'avaluació

4. Patrons de disseny

4.1. Llenguatges de disseny

4.1.1. Disseny per a l'aprenentatge

4.1.1.1. Interoperabilitat

4.1.1.2. Accessibilitat

4.1.1.2.1. Accessibilitat web

4.1.1.3. Usabilitat

4.1.2. Material didàctic hipermèdia

4.1.2.1. Avantatges del seu ús

4.1.2.2. Disseny de material

5. Models pedagògics

5.1. Paradigmes pedagògics a e-learning

5.1.1. 4 quadrants /DISC

5.1.1.1. NORD-OEST

5.1.1.2. NORD-EST

5.1.1.3. SUD-OEST

5.1.1.4. SUD-EST

5.1.2. Classificació de Mason

5.1.2.1. Model contingut més suport

5.1.2.2. Model envoltant

5.1.2.3. Model integrat