Η αίθουσα μας

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Η αίθουσα μας by Mind Map: Η αίθουσα μας

1. Πού βρίσκεται

1.1. 1ο όροφο

1.2. έχει τον αριθμό 27

1.3. Μπορείς ν ανέβεις και από τις 2 σκάλες

1.4. Είναι δίπλα στην Β΄τάξη

1.5. είναι στο βάθος του διαδρόμου

2. Περιγραφή χώρου

2.1. Definition

2.2. Items to be Delivered

2.3. Extent

2.3.1. Included

2.3.2. Included

2.3.3. Excluded

3. Τι νιώθεις όταν μπαίνεις μέσα και γιατί

3.1. Νιώθω χαρούμενη

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Είναι φωτεινή

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. Είναι βολική

4. Πως είναι εσωτερικά

4.1. Δανειστική βιβλιοθήκη

4.2. προτζέκτορα για τις προβολές μας

4.3. 2 μεγάλα γραφεία 20 θρανία και καρεκλάκι για κάθε παιδί

4.4. 3 πίνακες ανακοινώσεων κι ένα μεγάλο κεντρικό πίνακα λευκό για να γράφουμε τις ασκήσεις μας.