Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Weblist.me by Mind Map: Weblist.me
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Weblist.me

Som Elevværktøj

Linksamling

Medieportfolio

Eleverne kan linke til alverdens forskellige produktioner de har lavet på de forskellige web 2.0 sites, som du har vist dem.   På den måde kan de holde styr på deres videoer på skoletube, plakater på Glgoster, webprojekter på Wix eller collager på Vuvox.   Weblist.me går fra linksamling til Medieportfolio

Digital aflevering

På weblist.me kan du oploade mange forskellige dokumenttyper.   De har integreret det der kaldes CrocDocs, og med crocdocs får du som lærer adgang til en række annoteringsredskaber, som du kan bruge i forbindelse med aflevering og retning af en stil.   Det er et fantastisk stykke værktøj. Eleverne aflevere digitalt på Weblists, og når du har rettet, kan det dokument også ses via elevens egen Weblist.

Boganmeldelser - rating

Du kan alve forskellige listetyper på Weblist. Nogle kan der stemmes på. Idéen er at lave en liste, hvor der linkes til de boganmeldelser, som eleverne har lavet. Boganmeldelser kunne f.eks. laves på SkoleTube, med smartpod eller måske bare i et worddokument. I kan på klassen give de enkelte bøger og anmeldelser stemmer i Weblist.me`s indbyggede rating system. (Se video for eksempel)

Som lærerværktøj

Lovlige materialer

Lav en list over de steder på nettet, hvor eleverne kan finde lovlige billeder, videoer og lydklip, som de kan bruge i deres produktioner, når de arbejder med Web 2.0 tjenester. På linket kan du se en liste, som jeg har lavet. Du er velkommen til at bruge den i dit elevintra

Didaktiserede tjenester

Som lærer kan du have styring med og overblik over de web 2.o arbejdsredskaber, som i på klassen arbejder med.   Via Weblist.me kan du på en indbydende måde trække arbejdsredskaberne ind i ElevIntra, når du har didaktiserede over brugen af dem. Eleverne behøver ikke engang at forlade ElevIntra for at arbejde med værktøjet. Det åbner automatisk i weblist.me - direkte i elevintra. I videoen under mindmappet kan du se, hvordan det virker. Forslaget er altså, at du laver en liste over de Web 2.0 tjenester, som I arbejder emd på klassen. Du kan se et eksempel via linket her i mindmappet

Bogreol a la Web

I forbindelse med et emne på klassen kan laves en virtuel bogreol, hvor du kan linke til ressourcer og materialer, som I bruger i forbindelse med emnet. Se mit eksempel til en bogreol omkring et tema om H.C Andersen, ved at følge linket.

En videokanal

Power-portfolio

I forhold til Fællesmål og faghæfte 48

Informationssøgning og indsamling

Det er ifølge faghæfte 48 vigtigt, at eleverne får kompetencer i systematisk og kritisk at kunne finde, fortolke og sammenfatte information. Weblist.me kan være med til at sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål, og Weblisten kan være et hjælpemidler til informationssøgning.

Produktion og formidling

Weblist.me er ikke et decideret produktionsredskab, men er nærmere et metaværktøj, der på fornem vis kan samle elevernes produktioner og trække dem direkte ind i ElevIntra. På mange af de Web 2.0 tjenester som LærIT anbefaler, og som du kan finde i vores videoarkiv, kan du vælge at gøre dine produktioner private og ikke-søgbare. Her hjælper Weblist.me dig med alligevel at få dem præsenteret og samlet i ElevIntra.

Kommunikation, videndeling og samarbjde

Weblist.me fungere som et videndelingsværktøj, hvor meget af indholdet på nettet kan kompleksitetsreduceres, således at læreren eller eleven udvælger bestemt materiale indenfor et bestemt emne, hvor kompleksitetsreduceringen foregår via eleven eller lærerens forudgående research på emnet. Weblist.me kan så i en liste samle det bedste, og præsentere dette visuelt direkte i ElevIntra.