Журнал "Археологія"

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Журнал "Археологія" by Mind Map: Журнал "Археологія"

1. Тема 1

1.1. Археологія, 1970, вип. XXIII

1.1.1. Телегін Д.Я. Основні риси та хронологія середньостогівської культури

1.2. Археологія, 1957, вип. X

1.2.1. Єфіменко П.П. Про періодизацію пізнього палеоліту Східної Європи

1.3. Археологія, 1947, вип. І

1.3.1. Рудинський М. Пушкарівський палеолітичний постій і його місце в українському палеоліті

1.4. Археологія, 1948, вип. ІІ

1.4.1. Єфименко П. До питання про джерела культури пізньої бронзи на території Волго-Кам’я

2. Тема 2

2.1. Археологія, 1982, вип. 40

2.1.1. Артеменко І.І. Підсумки і перспективи розвитку археологічної науки на Україні

2.1.1.1. What are we selling?

2.1.1.2. Product Definition

2.1.1.3. Pricing

2.1.1.4. Packaging

2.1.1.5. Positioning

2.1.2. Гладилін В.М. Дослідження палеоліту на Україні та їх перспективи

2.1.2.1. What is the Value Proposition to the Customer?

2.1.2.2. What pain are we solving?

2.2. Археологія, 1983, вип. 44

2.2.1. Черниш О.П. Мустьєрські житла в Подністров’ї

2.2.1.1. Revenue and P&L Forecast (5 Years)

2.2.1.2. Revenue should be split out quarterly

2.2.2. Телегін Д.Я. Підсумки та завдання вивчення доби мезоліту і неоліту на Україні

2.2.2.1. Should include a description of the costs in entering this business and profitability analysis

2.2.2.2. Purpose

2.2.2.2.1. This document describes our Go To Market Plan for <Product Name>.

2.2.2.3. Purpose

2.2.2.3.1. This document describes our Go To Market Plan for <Product Name>.

2.2.3. Тереножкін О.І., Безсонова С.С., Мурзін В.Ю. Археологія раннього залізного віку на території України в роки X п’ятирічки

2.2.3.1. P&L for the offer to include gross margin, net income and break even analysis.

2.3. Археологія, 1985, вип. 52

2.3.1. Пеняк П.С. До питання про соціальну організацію давньоруського ремесла X—XIII ст.

3. Загальна інформація про дисципліну

3.1. Тести для самоконтролю

3.1.1. This document describes our Go To Market Plan for <Product Name>.

3.2. Друковані та Інтернет-ресурси

3.3. Глосарій