Nuorisoseurojen osallisuusmanifesti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nuorisoseurojen osallisuusmanifesti by Mind Map: Nuorisoseurojen osallisuusmanifesti

1. JOHDANTO

2. I HENKILÖSTÖN JA AVAINTOIMIJOIDEN YHTEINEN IDEOINTI (Joonas, Jussi etc.)

2.1. Sosiaalisen median hyödyntämisen idea

2.2. Some pelisäännöt

2.2.1. Yhdessä sovittujen kanavien aktiivinen seuraaminen

2.2.1.1. MItä asioita milläkin kanavalla ja millä aikataululla

2.3. Jatkuvan idoinnin mahdollistaminen: "aloitelaatikko" plus eri kanavilla käytävän keskustelun seuraaminen

2.4. Henkilöstöstä ja avaintoimijoilta nousseiden ideoiden "litterointi" ja helmien jalostaminen

2.5. Hyvien käytänteiden tietopankki

3. III NUORISOSEURAN NETTI-INNOSTAJAT (Iija, Henna etc.)

3.1. Netti-innostajien ydinporukka

3.1.1. Hannu, Maikki, Joonas, Iija, Henna, Jussi K. (videot), Aura Piha,

3.2. "30" Työntekijää mukaan keinolla tai toisella, omaan tahtiin

3.2.1. Sosiaalisen median käyttö jokaisen työntekijän työkalupakkiin

3.2.2. Jokaisesta maakunnasta vähintään yksi some-verkoston aktiivinen linkki

4. II JOUKKOISTAMINEN (Hannu, Maikki etc.)

4.1. Joukkoistamisen idea

4.2. Joukkoistamisen pelisäännöt?

4.2.1. Mitä luvataan/mitä ei luvata jäsenistölle?

4.3. Jatkuvan idoinnin mahdollistaminen: "aloitelaatikko" plus eri kanavilla käytävän keskustelun seuraaminen

4.4. Kentältä tulleiden viestien "litterointi" & helmien jalostaminen

4.5. Hyvien käytänteiden tietopankki

4.6. Case Kolmivuotisohjelma

4.6.1. Keneltä kysytään "1000 ihmistä!"

4.6.2. Aukautaulutus

4.6.2.1. Nykyisen ohjelman arviointi

4.6.2.1.1. Nuorten aktivointi nykyisen ohjelman arviointiin

4.6.2.2. Uuden ohjelman ideointi

4.6.2.3. Uuden ohajelman kommentointi

4.6.3. Aito kuulmenen! (ei näennäisdemokratiaa)