Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krim by Mind Map: Krim

1. Hvorfor begår noen forbytelser?

1.1. Teknologi

1.2. Anonymitet

1.2.1. sedeelighet

1.2.1.1. pornografi sprees anon

1.3. Økonomi

1.3.1. forskjeller

1.3.2. vinning

1.3.3. penger til rus

1.3.4. mange i fengsel fra under fattigdomsgrense

1.4. Stengte grenser

1.4.1. Trafficking

1.5. Lav utdanning

2. Straffereaksjoner

2.1. Fengsel

2.1.1. 14 dager -21 år (30 år folkemord/mot menneskeheten/norge)

2.1.1.1. Ubetinget

2.1.1.1.1. strengest

2.1.1.2. Betinget

2.1.1.2.1. hjemme

2.1.1.2.2. 2 år etter prøvetid

2.2. sanfunnsstraff

2.2.1. jobbe x timer i samfunnets tjeneste

2.2.1.1. eks plukke søppel

2.3. Forvaring

2.3.1. ved stor fare for tilbakefall

2.3.1.1. eks, drap, vold, seksualforbrytelser og ildspåsettelser.

2.4. konfliktråd

2.4.1. havner ikke på rulleblad

2.4.2. forseelser

2.5. Bøter

2.5.1. pengestraf

2.5.2. hvor alvorlig + (vedkommendes økonomiske situasjon)

2.6. tvungen psykisk helsevern

2.6.1. utilregnelig gjerningsperson

3. Hvorfor straffer vi?

3.1. Preventivt

3.1.1. individual

3.1.1.1. gjerningsperson skremmes ved straff

3.1.2. allmenpreventiv

3.1.2.1. skremme andre fra å gjøre forbrytelse

3.2. fengsel

3.2.1. beskyttende for samfunnet

3.2.1.1. ingen trussel i fengsel

4. Ulike former

4.1. Nye former

4.1.1. hvitvasking

4.1.1.1. Skjule opprinnelsen til penger fra straffbare handlinger

4.1.1.1.1. 500-1000 milliarder dollar

4.1.2. valutasmugling

4.1.2.1. ulovling innførsel av penger

4.1.3. innsidehandel

4.1.3.1. handel med verdipapir ved misbruk av fortrolige oopplysninger

4.1.4. Trafficking

4.1.4.1. Menneskesmugling

4.2. Tradisjonell

4.2.1. Vinning

4.2.2. Vold

4.2.3. Sedeelighet

4.3. Forbrytelser

4.3.1. 70%

4.3.2. >3 mnd fengsel

4.4. Forseelser

4.4.1. 30%

4.4.2. <3 mnd fengsel

4.5. Registrerte

4.5.1. Anmeldte

4.5.1.1. tyverier

4.6. Uregistrerte

4.6.1. Uanmeldte

4.6.1.1. Vold

4.6.1.1.1. skam

4.6.1.2. Sedeelighet

5. Forebygging

5.1. hindre tilbakefall

5.2. hindre at flere blir kriminelle

5.2.1. utdanning

5.2.2. mer kriminelle