למידה בסביבה מקוונת

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
למידה בסביבה מקוונת by Mind Map: למידה בסביבה מקוונת

1. CMC

2. קורס בהוראה מקוונת

3. TEXT BASE ENVIORMENT

4. מאפיינים של סביבה מקוונת

4.1. אינטראקטיביות

4.2. דינאמיות וגמישות

4.3. עדכנות

4.4. קישוריות

4.5. ויזואליות

4.6. ווקליות

5. SOCIAL INTERACTION

6. מטרות של סביבה מקוונת

6.1. לאפשר גישה מהירה לחומר.

6.2. לאפשר גישה למידע בכל זמן רצוי.

6.3. להשיג שיפור בלמידה, עניין ויצירתיות.

6.4. ליצור אינטראקציות חדשות בין הלומדים.

7. נוכחות הוראה בסביבה מקוונת

7.1. עיצוב וארגון

7.2. סיוע לקורס

7.3. הוראה ישירה

8. SAGE ON THE STAGE

9. GUIDE ON THE SIDE

10. תפקיד המורה

10.1. עיצוב וניהול

10.2. הכוונה

10.3. הוראה ישירה

10.4. תמיכה טכנית