Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

למידה בסביבה מקוונת by Mind Map: למידה
בסביבה
מקוונת
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

למידה בסביבה מקוונת

סביבה בה מתרחשים תהליכי למידה המבוססים על שימוש ברשת האינטרנט. בסביבה כזו מקורות הידע נגישים לתלמידים מכל מקום ומכל זמן, בהתאם לנוחיותם. סביבה מקוונת משתמשת באמצעים כגון- צ'אט, פורום, שיחות וידאו ועוד, כל אלה מאפשרים לקיים אינטראקציות שונות בין הלומדים למורה ובין הלומדים לעמיתיהם.

CMC

צורת למידה בה הלומד מסתייע במחשב. תהליך למידה זה כולל מגוון של אפשרויות, החל במקרה בו יש מחשב בודד בכיתה והמורה מאפשר לתלמיד לסיים את מטלותיו וכלה במערך גדול של מחשבים, תוכנות, עזרים המשמשים קבוצה גדולה של לומדים.

קורס בהוראה מקוונת

קורס בהוראה מקוונת כולל דיאלוג בין המורה לסטודנטים, מטלות קריאה, חקירה אינטרנטית, תרגילים ופרויקטים יחידניים וקבוצתיים .

TEXT BASE ENVIORMENT

סביבה ששמה דגש בראש ובראשונה על תפוקה ותשומה המבוססים יותר על טקסט מאשר אמצעים חזותיים -  גרפיים.

מאפיינים של סביבה מקוונת

אינטראקטיביות

דינאמיות וגמישות

עדכנות

קישוריות

ויזואליות

ווקליות

SOCIAL INTERACTION

מערכת יחסים בין שניים, שלושה או יותר פרטים. מערכת יחסים זו היא דרישת קדם ללמידה שיתופית המשולבת עם הרפתקאות ואסטרטגיות למידה שמקדמות דרגות למידה עמוקות יותר.

מטרות של סביבה מקוונת

לאפשר גישה מהירה לחומר.

לאפשר גישה למידע בכל זמן רצוי.

להשיג שיפור בלמידה, עניין ויצירתיות.

ליצור אינטראקציות חדשות בין הלומדים.

נוכחות הוראה בסביבה מקוונת

עיצוב, תמיכה והכוונה של תהליכים קוגנטיבים וחברתיים עבור המטרה של הבנת משמעות אישית וחינוכית, הכדאית מבחינת תוצאות למידה.

עיצוב וארגון

סיוע לקורס

הוראה ישירה

SAGE ON THE STAGE

 "להאכיל בכפית" את הלומד. המורים מרצים, מסבירים, שואלים, מפתחים ומאתגרים את הלומדים שלהם. והם מצידם עונים על שאלות, רושמים הערות, מקשיבים ובכך לומדים.

GUIDE ON THE SIDE

הלומד עסוק בתהליכי חשיבה, חקירה עצמאית, גילויים והסקת מסקנות, בעוד שהמורה עומד מהצד ומסייע במידת הצורך.

תפקיד המורה

נוכחות הוראה מתחילה לפני הפעלת הקורס, המורה מתנהג כמעצב הוראה, מתכנן ומכין את הקורס ללימודים, והיא ממשיכה במהלך הקורס כאשר המורה מכווין את התלמידים בכך שהוא מספק הנחיות מכוונות בשעת הצורך.

עיצוב וניהול

הכוונה

הוראה ישירה

תמיכה טכנית