Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

למידה בסביבה מקוונת by Mind Map: למידה בסביבה מקוונת
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

למידה בסביבה מקוונת

סביבה בה מתרחשים תהליכי למידה המבוססים על שימוש ברשת האינטרנט. בסביבה כזו מקורות הידע נגישים לתלמידים מכל מקום ומכל זמן, בהתאם לנוחיותם. סביבה מקוונת משתמשת באמצעים כגון- צ'אט, פורום, שיחות וידאו ועוד, כל אלה מאפשרים לקיים אינטראקציות שונות בין הלומדים למורה ובין הלומדים לעמיתיהם.

CMC

צורת למידה בה הלומד מסתייע במחשב. תהליך למידה זה כולל מגוון של אפשרויות, החל במקרה בו יש מחשב בודד בכיתה והמורה מאפשר לתלמיד לסיים את מטלותיו וכלה במערך גדול של מחשבים, תוכנות, עזרים המשמשים קבוצה גדולה של לומדים.

קורס בהוראה מקוונת

קורס בהוראה מקוונת כולל דיאלוג בין המורה לסטודנטים, מטלות קריאה, חקירה אינטרנטית, תרגילים ופרויקטים יחידניים וקבוצתיים .

TEXT BASE ENVIORMENT

סביבה ששמה דגש בראש ובראשונה על תפוקה ותשומה המבוססים יותר על טקסט מאשר אמצעים חזותיים -  גרפיים.

מאפיינים של סביבה מקוונת

אינטראקטיביות

השיח שמקיים הלומד עם משאבי הלמידה שהוא משתמש בהם (ספרים, דיונים, מורה, עמיתים ללימודים וכיוצא בזאת). אינטראקטיביות מתוקשבת מאופיינת ב: למידה פעילה - הלומד פעיל ומקיים שיח עם המחשב ו/או עם חבריהם ללמידה. פעילות וירטואלית - השתתפות בקבוצת דיון, קבלת משימות ומסירת תוצרי ביניים או סופיים ברשת, ביצוע משימות מקוונות ולעיתים קבלת תגובות מהמחשב על פעולות המשתמשים. אינטראקטיביות בסביבת למידה מתוקשבת מושגת ע"י המרכיבים הבאים: שיחות מקוונת דרך האינטרנט/ אינטראנט, דואר אלקטרוני, קבוצות דיון מקוונות, מבחנים עם משוב, מפות פעילות הפתוחות להתערבות פעילה של הלומד, סימולציות, שימוש ביישומים פתוחים ועוד.

דינאמיות וגמישות

משאבי הלמידה אינם מקובעים אלא בנויים כך שניתן לשנותם בהתאם לצרכים משתנים של הלמידה. ללומד, כמו גם למלמד, יש אפשרות להתערב בסביבה ולתרום לה על ידי הוספת מידע או גריעת מידע. הסביבה מאפשרת גמישות בהוראה ובלמידה.

עדכנות

מפתחי סביבת הלמידה ולעיתים גם משתמשיה יכולים בכל עת לעדכן חלקים ממרכיביה ומשאביה ולהתאימם למצבי למידה חדשים.

קישוריות

המידע מסועף ומקושר. קיימים קישורים בין אלמנטים שונים של מידע וללומד יש אפשרויות בחירה רבות לגבי מסלולי הלמידה שלו.

ויזואליות

שילוב אלמנטים ויזואליים המאפשרים שיפור ההמחשה של החומר הנלמד ויצירת עניין והנאה אסתטית אצל הלומד, בעת הלמידה. האלמנטים הויזואליים מאפשרים הצגת מידע לא מילולית, בשפה תקשורתית חדשה, ההולמת את המדיום הווירטואלי.

ווקליות

שילוב קבצי קול המאפשרים שילוב מוזיקה וקטעי מידע קולי. השימוש בקול הוא תוספת משמעותית להפעלת החושים במהלך למידה. מוסיקה היא אמצעי המעורר עניין ומוטיבציה והמעודד את הלומד לעסוק בפעילות לימודית. קטעי קול יכולים לאפשר לאנשים המתקשים לראות לקבל מידע. קולות המלווים טקסטים מוסיפים מרכיב של פרסונליזציה לטקסטים ותורמים לתחושה יותר אנושית וחוויתית בעת הלמידה.

SOCIAL INTERACTION

מערכת יחסים בין שניים, שלושה או יותר פרטים. מערכת יחסים זו היא דרישת קדם ללמידה שיתופית המשולבת עם הרפתקאות ואסטרטגיות למידה שמקדמות דרגות למידה עמוקות יותר.

מטרות של סביבה מקוונת

לאפשר גישה מהירה לחומר.

לאפשר גישה למידע בכל זמן רצוי.

להשיג שיפור בלמידה, עניין ויצירתיות.

ליצור אינטראקציות חדשות בין הלומדים.

נוכחות הוראה בסביבה מקוונת

עיצוב, תמיכה והכוונה של תהליכים קוגנטיבים וחברתיים עבור המטרה של הבנת משמעות אישית וחינוכית, הכדאית מבחינת תוצאות למידה.

עיצוב וארגון

של קורס מקוון מאלץ את המורה לחשוב על מרכיבי תהליך הלמידה, המבנה, ההערכה והאינטראקציה של הקורס.

סיוע לקורס

תחזוק וסיוע לקורס מצד המורה חשוב מאוד במהלכו בשביל להיות כתף תומכת, לשמור על העניין, המוטיבציה, וההתערבות של התלמידים בלמידה אקטיבית.

הוראה ישירה

המורים מספקים מנהיגות אינטלקטואלית ומחנכת וחולקים את הידע שלהם עם התלמידים, בעוד שלהם יש ציפיות מהיכולת של המורה להעביר את החומר מזווית התעניינותו האישית ולתת לו את העומק הדרוש. המורה צריך להיות מסוגל ליצור ולתקשר את הלך הרוח של הקורס.

SAGE ON THE STAGE

 "להאכיל בכפית" את הלומד. המורים מרצים, מסבירים, שואלים, מפתחים ומאתגרים את הלומדים שלהם. והם מצידם עונים על שאלות, רושמים הערות, מקשיבים ובכך לומדים.

GUIDE ON THE SIDE

הלומד עסוק בתהליכי חשיבה, חקירה עצמאית, גילויים והסקת מסקנות, בעוד שהמורה עומד מהצד ומסייע במידת הצורך.

תפקיד המורה

נוכחות הוראה מתחילה לפני הפעלת הקורס, המורה מתנהג כמעצב הוראה, מתכנן ומכין את הקורס ללימודים, והיא ממשיכה במהלך הקורס כאשר המורה מכווין את התלמידים בכך שהוא מספק הנחיות מכוונות בשעת הצורך.

עיצוב וניהול

הכוונה

הוראה ישירה

תמיכה טכנית