Models d'integració de les eines tecnològiques a l'educació

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Models d'integració de les eines tecnològiques a l'educació by Mind Map: Models d'integració de les eines tecnològiques a l'educació

1. Ecologia Pedagògica (Jaffee 2003)

1.1. Relació entre pedagogia i tecnologia

1.1.1. MODEL 3 COMPONENTS (Dabbagh i Reo 2011)

1.1.1.1. TECNOLOGIES D'APRENENTATGE

1.1.1.2. ESTRATÈGIES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS D'APRENENTATGE

1.1.1.3. MODELS PEDAGÒGICS

1.1.1.4. Evolució del model segons l'enfocament pedagògic i l'ús de les TIC

1.1.1.4.1. Aprenentatge a distància tradicional

1.1.1.4.2. Aprenentatge en xarxa i distribuït

1.1.1.4.3. Social Software Learning Environments (SSLEs)

2. Model de Bustos i Coll (2010)

2.1. Perspectiva costructivista social

2.2. ÚS DE LES TIC

2.2.1. TRIANGLE INTERACTIU

2.2.1.1. CONTINGUTS

2.2.1.1.1. objecte d'aprenentatge

2.2.1.2. PROFESSOR

2.2.1.2.1. activitat educativa i instruccional

2.2.1.3. ALUMNES

2.2.1.3.1. activitat d'aprenentatge

2.2.2. ENTORNS VIRTUALS

2.2.2.1. Haurien d'incorporar:

2.2.2.1.1. Espai per crear, gestionar i entregar les activitats d'aprenentatge

2.2.2.1.2. Diferents maneres d'elaborar les tasques

2.2.2.1.3. Registre de les activitats i les tasques que fa cada usuari

2.2.2.1.4. Estructura dinàmica

3. Model de Conole (2010)

3.1. Visió holística de l'ús de les TIC

3.1.1. Considera important disminuir la distància entre les possibilitats de les TIC I l'ús real d'aquestes.

3.1.2. Disseny d'activitats i recursos utlitzant les noves tecnologies tenint en compte:

3.1.2.1. Aprenentatge social

3.1.2.2. Aprenentatge contextualitzat i situat

3.1.2.3. Aprenentatge personalitzat

3.1.2.4. Aprenentatge vivencial i experimental

3.1.2.5. Aprenentatge d'investigació

3.1.2.6. Aprenentatge entre iguals

3.1.2.7. Reflexió

3.1.2.8. Coneixement repartit