VAATLUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VAATLUS by Mind Map: VAATLUS

1. Teabe saamine, millest ei soovita rääkida

2. Emotsionaalse sideme tekkimine uuritavaa rühme või olukorraga

3. Vaatleja kohalolek võib sündmuste loomulikku käiku häirida

4. Eetilised probleemid

5. Töömahukas meetod

6. Teabe saamine, millest ei soovita rääkida

7. Teave sellest kuidas uuritavad ümbritsevat tajuvad

8. Huvitavate ja mitmekülgsete andmete kogumine

9. Vahetu ja otsene teave indiviidide, rühmade või organisatsioonide käitumise ja tegevuse kohta.

10. Süstemaatiline vaatlus

11. Osalusvaatlus

12. Tabelite ja loetelude kasutamine