Podniková ekonomika a management

DR
Di Rati
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podniková ekonomika a management by Mind Map: Podniková ekonomika a management

1. Osobnosti dejín managementu

1.1. české

1.1.1. Tomáš Baťa- plánovanie

1.1.2. Milan Zelený- teória riadenia

1.2. svetové

1.2.1. Frederik Taylor- zakladateľ vedeckého managementu

1.2.2. Henry Ford- management v praxi

1.2.3. Max Weber- byrokratický management

2. Uplatnenie-úspešní manažéri

2.1. svetoví

2.1.1. Jeffrey Immelt- General Eletric

2.1.2. Stephen Reinemund- Pepsi Co

2.1.3. Phil Knight- Xerox

2.2. českí

2.2.1. Andrej Babiš- chemický priemysel a poľnohospodárstvo

2.2.2. Daniel Křetinský- energetika

2.2.3. Radim Passer- development

3. Odborné konferencie

3.1. medzinárodné

3.1.1. 25.10-26.11.2014 Zurich- Medzinárodná konferencia o výhodách sociálnej vedy, mamagementu a ľudského správania

3.1.2. 3.11.-4.11. 2014 Londýn- 5. Medzinárodná konferencia obchodu a akademického výskumu

3.2. české/slovenské

3.2.1. 7.11.2014 Karviná VII. Medzinárodná vedecká konferencia doktorantov a vedeckých pracovníkov

3.2.2. 13.11-14.11.2014 Bratislava Medzinárodná vedecká konferencia doktorantov a mladých akademických pracovníkov EDARBA 2014- Trendy a inovácie v ekonomike a managemente

4. Literatúra

4.1. Knižné publikácie

4.1.1. české

4.1.1.1. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání- Ivan Nový, Sylvia chroll- Machl

4.1.1.2. Retail management- Petr Cimler, Dana Zadražilová a kol.

4.1.1.3. Manažeři se lvíčkem II. - Jaroslav Jirásek, Jan Preclik a Jan Přikryl

4.1.2. zahraničné

4.1.2.1. Time management- Gruber

4.1.2.2. Manažér 80/20- Richard Koch

4.1.2.3. Budúcnosť managementu- Gary Hamel

4.2. Časopisy

4.2.1. české

4.2.1.1. E+M Ekonomie a management

4.2.1.2. Strategické řízení

4.2.1.3. HR Forum

4.2.2. zahraničné

4.2.2.1. Bloomberg Business Week

4.2.2.2. The Economist

5. Druhy managementu

5.1. Projektový

5.1.1. tvorba a vyhodnocovanie nákladov

5.1.2. vyhodnocovanie rizík

5.2. Strategický

5.2.1. stanovenie cieľov

5.2.2. stanovenie postupov k ich dosiahnutiu

5.2.3. preverovanie stratégií

5.3. Inovačný

5.3.1. výrobkové inovácie

5.3.2. procesné inovácie

6. Možnosť štúdia daného odboru

6.1. Česká republika

6.1.1. Masarykova univerzita

6.1.2. Západočeská univerzita v Plzni

6.1.3. Vysoká škola ekonomická- Praha

6.2. Slovenská republika

6.2.1. Žilinská univerzita

6.2.2. Ekonomická univezita v Bratislave

6.2.3. Prešovská univerzita