Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Geo 2020 en Open Innovatie by Mind Map: Geo
2020 en
Open
Innovatie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Geo 2020 en Open Innovatie

Communicatie mix

artikel in ViMatrix

Inleiding over Open Innovatie, definities, titel: Open Innovatie : Hype of noodzaak, doel artikel, fenomeen Open Innovatie benoemen, mogelijke rol van GeoBusiness Nederland daarbij benoemen, verborgen doel: verankering innnovatie in strategie van GBNL, initiatief GeoLab onder de aandacht brengen, pleidooi voor andere manier van inninnoveren, samenwerken

Rol GBNL in Open Innovatie, aansluiten bij visie GBNL, Combinatie met Geo2020 / Commissie Marktwerking, Speerpunt thema - link naar presentatie op 22/6, cultuur branche vereniging: wat goed, wat beter?

rol GeoLab in Open Innovatie, Wel of niet nodig, Voordelen, Participatie, Voorbeelden mogelijk onderzoek, Data inwinning (crowdsourcing), Mobiel/Mobiliteit (iphone app / ....)

Vi Matrix van juni -deadline is 7 mei. 1000 en 1400 woorden + 1 tot 2 illustraties in high res jpg.

thema bijeenkomst 23 juni

discussieop linkedin

onderzoek onder leden?

blog, videos

Aanleiding

DevLab

Positieve meeting over GeoLab

constatering: branche erg gesloten

constatering: branche mist aansluiting op ontwikkelingen

misc

titel

Open Innovatie - hype of noodzaak voor Geo 2020?

bronnen vermelden

een lege kaart van NL, hoe zouden we opnieuw beginnen?

goed jatten, samen jatten

de taart groter maken, voor ons allen

laat ieder voorspellen wat over 10 jaar speelt

wat zijn andere stakeholders, welke rol spelen zij?

van btob naar btoc?

Geo 2020

een vage stip op de horizon

hoe past Open Innovatie in een visie voor de toekomst?

Open Innovatie

definitie

check Chesbrough, AWT

gezamenlijk C&D agenda? precompetatief?

kennisparadox verkleinen?

barrieres voor OI

waarom Open Innovatie

motieven

wat missen we

wanneer werkt OI niet?

concrete voorbeelden brengen, MNE's, Goldmine, Innoventive, SME, Belgie, UK, Australie

Hoe te organiseren

Clusters?

Proof of concepts

essentiele stappen om succesvol te zijn

Afsluiting

Samenvattend

Volgende stappen

waar verder lezen