Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Geo 2020 en Open Innovatie by Mind Map: Geo 2020 en Open Innovatie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Geo 2020 en Open Innovatie

Communicatie mix

artikel in ViMatrix

thema bijeenkomst 23 juni

discussieop linkedin

onderzoek onder leden?

blog, videos

Aanleiding

DevLab

Positieve meeting over GeoLab

constatering: branche erg gesloten

constatering: branche mist aansluiting op ontwikkelingen

misc

titel

bronnen vermelden

een lege kaart van NL, hoe zouden we opnieuw beginnen?

goed jatten, samen jatten

de taart groter maken, voor ons allen

laat ieder voorspellen wat over 10 jaar speelt

wat zijn andere stakeholders, welke rol spelen zij?

van btob naar btoc?

Geo 2020

een vage stip op de horizon

hoe past Open Innovatie in een visie voor de toekomst?

Open Innovatie

definitie

barrieres voor OI

waarom Open Innovatie

Hoe te organiseren

Afsluiting

Samenvattend

Volgende stappen

waar verder lezen