Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ledelse by Mind Map: Ledelse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ledelse

Historisk perspektiv

Endimensjonal ledelse

Todimensjonal ledelse

Tre dimensjonal ledelse

Flerdimensjonal ledelse

Definisjon

Skape resultat i sampspill med medarbeiderne

Påvirke sin medarbeide til å skape resultater

Situasjonsbestemt ledelse

Tranformasjonsledelse

Definisjon

oppsummering

Fra en logikk til flere logikker

Fra kontroll til frihet

Fra generelle teorier til situasjonsbestemte teorier

Fra mestring av forutsigbarhet til mestring av uforutsigbarhet