Ledelse

Hovedinndeling i faget ledelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ledelse by Mind Map: Ledelse

1. Historisk perspektiv

1.1. Endimensjonal ledelse

1.1.1. Scientific Management

1.1.2. Fredric Winslov Taylor

1.1.3. Kontroll og styring, regelverk

1.1.4. Mennesket som maskin

1.2. Todimensjonal ledelse

1.2.1. Organisasjonen og medarbeideren

1.2.2. Managerial grid (ledergitter)

1.2.2.1. interesser for medarbeideren

1.2.2.2. Interesse for organisasjonen

1.2.3. Blake og Mouton

1.2.4. New node

1.3. Tre dimensjonal ledelse

1.3.1. Ledelse må tilpasses situasjonen

1.3.2. Hersey & Blanchard (1969)

1.3.3. Lederen må tilpasse sin lederstil til den enkelte medarbeider.

1.4. Flerdimensjonal ledelse

1.4.1. Fra klokke til kompass

1.4.2. Bass & Avolio (1994)

1.4.3. 4 former for lederadferd

1.4.3.1. Den sterke mann

1.4.3.2. Transaksjonslederen

1.4.3.3. Den visjonære helt

1.4.3.4. Superlederen

1.4.4. New node

2. Definisjon

2.1. Skape resultat i sampspill med medarbeiderne

2.2. Påvirke sin medarbeide til å skape resultater

3. Situasjonsbestemt ledelse

4. Tranformasjonsledelse

4.1. Definisjon

4.1.1. Lederen når sine mål ved å utvikle medarbeideren

4.1.2. Lederen som rollemodell

4.1.2.1. New node

4.1.3. Inspirator og motivator

4.1.4. Intellektuell stimulans

4.1.5. Lederen som coach

4.1.6. New node

5. oppsummering

5.1. Fra en logikk til flere logikker

5.2. Fra kontroll til frihet

5.3. Fra generelle teorier til situasjonsbestemte teorier

5.4. Fra mestring av forutsigbarhet til mestring av uforutsigbarhet