Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ledelse by Mind Map: Ledelse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ledelse

Historisk perspektiv

Endimensjonal ledelse

Scientific Management

Fredric Winslov Taylor

Kontroll og styring, regelverk

Mennesket som maskin

Todimensjonal ledelse

Organisasjonen og medarbeideren

Managerial grid (ledergitter), interesser for medarbeideren, Interesse for organisasjonen

Blake og Mouton

New node

Tre dimensjonal ledelse

Ledelse må tilpasses situasjonen

Hersey & Blanchard (1969)

Lederen må tilpasse sin lederstil til den enkelte medarbeider.

Flerdimensjonal ledelse

Fra klokke til kompass

Bass & Avolio (1994)

4 former for lederadferd, Den sterke mann, Transaksjonslederen, Den visjonære helt, Superlederen

New node

Definisjon

Skape resultat i sampspill med medarbeiderne

Påvirke sin medarbeide til å skape resultater

Situasjonsbestemt ledelse

Tranformasjonsledelse

Definisjon

Lederen når sine mål ved å utvikle medarbeideren

Lederen som rollemodell, New node

Inspirator og motivator

Intellektuell stimulans

Lederen som coach

New node

oppsummering

Fra en logikk til flere logikker

Fra kontroll til frihet

Fra generelle teorier til situasjonsbestemte teorier

Fra mestring av forutsigbarhet til mestring av uforutsigbarhet