Medienes makt (b)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt (b) by Mind Map: Medienes makt (b)

1. Ytringsfrihet

1.1. kildevern

1.1.1. stille kilder -burma

2. Den fjerde statsmakt

2.1. vaktbikkje funksjonen

2.2. uformell statsmakt

2.3. mediene skal være kritisk til politikere og hvordan de forvalter makt

2.3.1. De tre formelle, regjeringen, domstolene og stortinget

2.3.2. New node

3. Demokrati

4. Diktatur

4.1. mangel på synlig makt

5. Definisjonsmakt

5.1. usynlig makt

5.2. påvirkning

5.2.1. åpenhet rundt minoriteter

5.2.2. mulighet til å endre holdninger og verdier

5.2.3. generalisering

5.2.4. mer aksept rundt mindre samfunnsgrupper (religion ol)

6. Dagsordenfunksjon

6.1. viljesmakt

6.1.1. synlig makt

7. Borgerjournalistikk

7.1. vJ

7.2. uavhengig

7.3. uprofesjonelle

7.4. blogg, forum, youtube,

7.5. deling

7.6. sosiale medier