SWOT-analyysi verkkoneuvotteluvälineistä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT-analyysi verkkoneuvotteluvälineistä by Mind Map: SWOT-analyysi verkkoneuvotteluvälineistä

1. tekniset ongelmat voivat olla niin moninaisia - riittääkö opettajan/vetäjän taidot/tiedot - pitäisi osata nopeasti ratkaista asioita

2. epäonnistunut yritys -> luovuttaminen

3. Säästää rahaa esim. matkakustannuksissa (kokoukset yms.)

4. OHJE

4.1. Lisää boxeihin uusia ajatuskuplia klikkaamalla ensin halutun laatikon päällä (esim. vahvuudet) ja painamalla sen jälkeen tabulaattoria (sarkainta)

5. Uhat

5.1. sosiaalisen vuorovaikutuksen non-verbaalinen viestintä puuttuu

5.2. riippuvainen hyvistä verkkoyhteyksistä

5.3. tietosuoja

5.4. yksin tekemisen kulttuuri hallitseva

5.5. väärinymmärrys

5.6. osallistujat voivat puuhata muuta eivätkä keskity asiaan

5.7. Atk-tuki puuttuu

5.8. kaikki opiskelijat eivät osaa tai halua käyttää

5.9. Työläs

5.10. eriarvoisuus (onko kaikilla koneita?)

5.11. tietoturva

6. Vahvuudet

6.1. Ajasta ja paikasta riippumaton

6.2. Osallistava

6.2.1. Rohkeus kysyä ja pyytää apua helpompaa - ei voi menettää kasvojaan :-)

6.3. - koulutusmahdollisuudet kaikille, myös ulkomaille

6.4. tallennusmahdollisuus

6.4.1. Mahdollisuus webinaarien ja luentojen seuraamiseen itselle sopivalla ajalla

6.5. aktivoi myös hiljaisemman opiskelijan

6.6. Peruslaitteisto ja -välineistö riittää

6.7. Uusia työskenetelytapoja käyttöön

6.8. Tehokkaampi

7. Heikkoudet

7.1. Yhteyksien toimivuus

7.2. Tekniikka epävarmuus

7.3. Käyttäjän tiedot ja taidot

7.4. Epäsosiaalinen

7.5. Ei sovi kaikille

7.6. Tietoturva

7.7. - yhteyksien toimisuus (puhe, kuva).

7.7.1. - tietää laitteet on - käyttö yksipuolista

7.8. Vaatii uskallusta

7.8.1. osa opiskelijoista kaipaa fyysistä läsnäoloa

7.9. ongelmatilanteiden tuki?

7.10. tietojen päivitys

7.11. ongelmatilanteet vaativat atk-tukea, vähenneet resurssit

7.12. salasanat

7.13. perehtyminen vaatii aikaa, onko meillä aikaa?

8. Mahdollisuudet

8.1. Säästetään aikaa ja rahaa

8.2. Kansainvälisten yhteyksien mahdollisuus

8.3. tehokkuus kasvaa

8.4. sähköinen yo-tutkinto

8.5. Lisää joustavuutta

8.6. kustannussäästöt

8.7. asiantuntijuuden tehokas jakaminen

8.8. monipuolisemmat työskentelymenetelmät

8.9. Tapahtuu oheisoppimista (keskustelu muiden kanssa spontaani) -

8.10. harvinaisten aineiden opiskelumahdollisuus, jos oma koulu ei tarjoa

8.11. säästää aikaa ja rahaa

8.12. säästää voimavaroja