Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurerna by Mind Map: Stilfigurerna
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Stilfigurerna

Allitteration

Bokstavsrim med samma första bokstav. Tex. Dansaren dansar disco.

Allegori

En berättelse eller en avbildning som vill åskådliggöra något annat än en konkret framställning.

Allusion

är ett begrepp när man i konstnärligt verk anspelar på något annat.

Anafor

är när man upprepar ett ord i ett antal meningar eller satser.

Anakolut

ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat i talspråk.

Antites eller Kontrast

påstående eller åsikt som gör gällande motsatsen till vad en annan åsikt eller ett annat påstående gör.

Apostrofering eller invokation

Direkt uttal till någon i eller utanför texten.

Ansyndes

samordning utan konjuktion

Besjälning

En typ av metafor som skildrar ett allmänt fenomen som om det vore en mänsklig varelse med tankar, vilja och känslor. Detta ger lyssnarna ett starkare och mer levande intryck.

Eufemism

Förskönande förmildrande ord eller uttryck. Ibland är det oklart vad som kan klassas som eufemisma ord. Vissa kanske tolkar de som neutralt och av andra kan det uppfattas som en euferism.

Ironi

Att man är sarkastisk vid ett uttalande. Att man driver.

Liknelse

liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet "som" och "lixom".

Metafor

Bildligt uttryck.

Oxymoron

sammanställning av skenbart motsatta begrepp.

Paradox

skenbart orimligt uttryck

Paraodi

En förlöjligande efterbildning av en bestämd litteraturart.

Pastisch

Något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk.

Personifiering

levandegör abstrakta begrepp

Pleonasm

överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödligt

retorisk fråga

påstående i frågeform.

Satir

hånfull, ibland förlöjligande framställning.