Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Allitteration

Bokstavsrim initialt hos betonade ord.

Bagare Bengtsson bakar bara bruna bullar bakom Boobergs bruna bod.

Allegori

Metafor på textplanet: en konsekvent överföring av ett tema till ett annat.

exempelvis livet skildrat som en resa

Allusion

Anspelning på händelser eller personer eller litteratur.

"Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka.

Anafor

Upprepning av inledningsord i ett antal på varandra följande satser

"I have a dream!" i Martin Luther King's berömda tal

Anakolut

Ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat talspråk

"Vi hade dans i sjuan hade vi dans."

Antites/Kontrast

Motsättning

"Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott."

Apostrofering/Invokation

Direkt tilltal till någon i eller utanför texten

Tystna, suckande vind i trädens kronor!

Besjälning

Behandlande av döda ting som levande

Väggarna andades och TV apparaten sirrade tillbaka

Eufemism

Förmildrande uttryck

ex. gå bort, ta ner skylten

Ironi

Uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse, ofta i kontext

"Vad glad du var då!" till någon som är märkbart arg

Liknelse

Man liknar något/någon med någonting

"Han är hungrig som en varg"

Metafor

ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga

"Han är tjock som en kossa"

Oxymoron

Sammanställning av två varandra motsägande led

ex. ensamma tillsammans

Paradox

Skenbar motsägelse, upphäver sanningshalten i det ena av de två leden

"Mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut."

Parodi

Överdriven imitation (ofta elak)

Epic movie är ett exempel på en parodi

Asyndes

Avsaknad av sammanbindande konjunktioner

"Jag kom, jag såg, jag segrade."

Pastisch

Samma sak som parodi

Personifiering

Levandegör abstrakta objekt

"Döden knackade på dörren."

Pleonasm/Tautologi

Överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödigt

ex. gammal gubbe, provocera fram

Retorisk fråga

Påstående i frågeform

"Är det du eller jag som dömer sen här matchen?"

Satir

Hånfull, ibland förlöjligande framställning

"Vi skickar rosa brev till alla bögar."