Stilfigurer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer

1. allitteration

1.1. Volvos värde varar

2. allegori

2.1. New node

3. allusion

3.1. "Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka.[

4. anafor

4.1. "I have a dream" upprepning av inledningsord i flera meningar.

5. anakolut

5.1. New node

6. antites

6.1. Motsättning: "ett dåligt huvud hade han, men hans hjärta var gott".

7. apostrofering

7.1. direkt tilltal till någon i eller utanför texten:

8. asyndes

8.1. Saknad av sammanbindande konjuktioner: "Hon är hård, han mjuk".

9. besjälning

9.1. konkreta saker får mänskliga drag: "Väggarna andades och TV-apparaten stirrade tillbaka".

10. eufemism

10.1. förmildrande eller förskönande av ett oangenämt ord. "lämna de levande istället för att dö"

11. ironi

11.1. yttrande där personen säger motsatsen till vad han egentligen menar. "ironi är en förolämpning i form av en komplimang.

12. liknelse

12.1. "Han beter sig som ett svin" (jämför metafor)

13. metafor

13.1. "Han äter som en oxe"

14. oxymoron

14.1. Två ord som enbart motsäger varandra. "talande tystnad, bitterljuv".

15. paradox

15.1. skenbar motsägelse, "Mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut".

16. parodi

16.1. Förlöjligande av något, ofta elakt.

17. New node

18. pastisch

18.1. stilimitation

19. personifiering

19.1. levandegör abstrakta begrepp. "döden knackade på dörren".

20. Pleonasm

20.1. Överflödigt tillägg. "Gammal gubbe".

21. Retorisk fråga

21.1. Påstående i frågeform. "Är det du eller jag som dömer den här matchen?".

22. Satir

22.1. hånfull, ibland förlöjligande framställning.

23. pastisch