Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

allitteration

Volvos värde varar

allegori

New node

allusion

"Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka.[

anafor

"I have a dream" upprepning av inledningsord i flera meningar.

anakolut

New node

antites

Motsättning: "ett dåligt huvud hade han, men hans hjärta var gott".

apostrofering

direkt tilltal till någon i eller utanför texten:

asyndes

Saknad av sammanbindande konjuktioner: "Hon är hård, han mjuk".

besjälning

konkreta saker får mänskliga drag: "Väggarna andades och TV-apparaten stirrade tillbaka".

eufemism

förmildrande eller förskönande av ett oangenämt ord. "lämna de levande istället för att dö"

ironi

yttrande där personen säger motsatsen till vad han egentligen menar. "ironi är en förolämpning i form av en komplimang.

liknelse

"Han beter sig som ett svin" (jämför metafor)

metafor

"Han äter som en oxe"

oxymoron

Två ord som enbart motsäger varandra. "talande tystnad, bitterljuv".

paradox

skenbar motsägelse, "Mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut".

parodi

Förlöjligande av något, ofta elakt.

New node

pastisch

stilimitation

personifiering

levandegör abstrakta begrepp. "döden knackade på dörren".

Pleonasm

Överflödigt tillägg. "Gammal gubbe".

Retorisk fråga

Påstående i frågeform. "Är det du eller jag som dömer den här matchen?".

Satir

hånfull, ibland förlöjligande framställning.

pastisch