Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. Materielle og estetiske uttrykk

1.1. Kunst

1.1.1. Billdeforbud

1.1.2. Bruker arabesker, ornamentikk, kalligrafi og miniatyrer

1.2. Moské

1.2.1. Samlested for bønn

1.2.2. Innredning

1.2.2.1. Mihrab - nisje i veggen som viser retning mot Mekka

1.2.2.2. Minbar - Prekestol

1.2.2.3. Bønnetepper vendt mot Mekka

1.3. Musikk og dans

1.3.1. Omdiskutert om dette skal utøves

1.3.2. Blir ikke utøvd i Moskeen

2. Opplevelse og erfaring

3. Lære

3.1. Gud er én

3.1.1. Skaper og dommer

3.1.2. Gud er veldig nære menneskene

3.2. Lineær tidsforståelse

3.2.1. Verdens skapes og avsluttes av Gud

3.3. Troen på engler

3.3.1. Hvert menneske har to engler som merker seg alle gode og onde gjerninger

3.4. Dommedag

3.4.1. Verden går i oppløsning

3.4.2. Alle som har levd blir vekket til live

3.4.3. Du får en dom av Gud- paradis eller helvete

3.5. Profeten Muhammad

3.5.1. Religionsstifter

3.5.2. Guds siste profet

4. Mytene

4.1. Tekster

4.1.1. Koranen

4.1.1.1. Siste bok som har blitt sendt fra Gud til folket

4.1.1.2. Inneholder åpenbaringene profeten Muhammad mottok fra engelen Jibril

4.1.1.3. Å lese Koranen er en viktig del av muslimers liv

4.1.1.4. Skrevet på arabisk

4.1.1.5. Består av 114 surer(kapitler)

4.1.2. Hadith

4.1.2.1. Tekster inspirert av Muhammads liv

4.1.3. Biografier om Muhammad

5. Ritualer

5.1. De fem søylene

5.1.1. Trosbekjennelsen (Shahadah)

5.1.1.1. "Det er ingen Guddom uten Gud, og Muhammad er hans sendebud"

5.1.2. Bønnen (Salah)

5.1.2.1. Praktiserende muslimer ber 5 ganger om dagen (Shia: 3)

5.1.2.2. Man skal be mot Mekka

5.1.3. Den religiøse skatten (Zakah)

5.1.3.1. 2,5% av overskuddet en har i løpet av 1 år gis til fattige og de i nød

5.1.4. Fasten (Saum)

5.1.4.1. 9. måed i muslimsk månekalender er fastemåned: Ramadan

5.1.4.1.1. Avsluttes med stor fest: id al-fitr

5.1.5. Pilegrimsreisen (Hadsj)

5.1.5.1. Religiøs plikt å dra på pilegrimsreise en gang i livet

5.1.5.2. Pilegrimene oppholder seg 10 dager i/rundt Mekka

6. Sosial organisering

6.1. Religiøst fellesskap er knyttet til moskeen

6.1.1. Imam er bønnelederen

6.1.2. Koranskole for barn

6.2. Ulike retninger

6.2.1. To hovedretninger

6.2.1.1. Shia

6.2.1.1.1. Mente at Muhammads fetter Ali skulle overta lederrollen etter Muhammad

6.2.1.1.2. 10-15%

6.2.1.2. Sunni

6.2.1.2.1. Mente at Muhammads svigerfar Abu Bakr skulle overta lederrollen etter Muhammad

6.2.1.2.2. 85%

6.2.2. Sufisme

6.2.2.1. Mystikken innenfor Islam

6.2.2.2. De som vil søke Gud gjennom åndelige øvelser, sang og dans

6.2.3. Islamisme

6.2.3.1. Ideen om at Isalm ikke bare handler om enkeltmenneskets forhold til Gud, men hele samfunnet

7. Etikk

7.1. Sharia

7.1.1. Guddommelig lov

7.1.2. Skiller mellom halal(det som er lov) og haram(det som ikke er lov)

7.2. Naturen

7.2.1. En gave fra Gud

7.2.2. Mennesket skal ta vare på den

7.3. Kjønnsroller

7.3.1. Kvinne og mann har samme menneskeverd

7.3.1.1. Skapt forskjellig - Dermed har de også forskjellige oppgaver og skal utfylle hverandre

7.3.2. Mann har forsørgerplikt

7.3.3. Kvinne har lydighetsplikt