Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Medienes makt by Mind Map: Medienes makt
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Medienes makt

Den fjerde statsmakta

Vaktbikkjefunksjon

Ytringsfridom

Viktig for at media skal kunna\roppfylla rolla som vaktikkje i\rdemokratiet.

Journalistar

Yter samfunnet tenester\rgjennom å kritisera\rsamfunnsforhold

Makt

makt handlar om høvet til å påverke i mellommenneskelege relasjonar, både på individnivå og samfunnsnivå. Dette kan skje gjennom maktfordeling eller maktkamp, gjennom forhandling eller tvang og krangling.

Mediemakt

Media har makt gjennom kva saker som vert dekte, og korleis dei vert presenterte.

Journalistisk makt

Portvaktfunksjon: Nyheiter vert valde, nyheiter vert valde bort. Media har makt gjennom utsiling og val som dei gjer før saka kjem på trykk.

Kjelder

Dei mest brukte kjeldene i media er ofte del av eliten i samfunnet. (Politikarar og leiarar, menneske med sterk økonomi eller folk som kjendisar frå idretts- og kulturlivet eller mediebransjen).