Geneties-gemanipuleerde voedsel.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geneties-gemanipuleerde voedsel. by Mind Map: Geneties-gemanipuleerde voedsel.

1. Voordele van genetiese manipulasie vir die mensdom

2. Wat is Biotegnologie?

3. Wat is geneties-gemamipuleerde voedsel?

3.1. Gee 'n beskrywing van geneties-gemanipuleerde voedsel.

4. Risiko's van genetiese manipulasie

4.1. Omgewing

4.2. Mens

4.3. Mark

5. Proses van genetiese manipulasie.

6. Risikobepaling en beheer van Genetiese manipulasie.