Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Medienes makt by Mind Map: Medienes makt
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Medienes makt

Den fjerde statsmakta

Media har et legitimert samfunns oppdrag

overvåker og kontrollerer dei tre formelle maktorgana

Misbruk

Ytringsfridom

Høve til å synligjere å kritisere

Vaktbikkjefunksjonen

Makt

Maktfordeling

Maktkamp

Viljesmakt

Definisjonsmakt

Portvaktfunksjonen

Må vere

Mediemakt

Dagsorden

Konflikt

Vinklar

Synenergieffekt

To bedrifter som slår seg saman for å bli meir synlege og gjennsidig forsterkning

Tyder: medverknad/samverknas/gjennsidig/forsterkning

Strukturmakt

Skaper eit maktforhold, dette betyr at dei får større kontroll over større delar av ein publikumsmarknad.

Diktatur

Fravær av ytringsfrihet

Styresmaktene innhear dagsorden- og portvaktfunksjonen

Borgerjournalistikk

Sensur

Demokrati

Ytringsfrihet og den fjerde statsmakt: forutsetning for demokrati