Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. Den fjerde statsmakta

1.1. Media har et legitimert samfunns oppdrag

1.2. overvåker og kontrollerer dei tre formelle maktorgana

1.2.1. Stortinget

1.2.2. Regjeringa

1.2.3. Domstolane

1.3. Misbruk

2. Ytringsfridom

2.1. Høve til å synligjere å kritisere

2.1.1. Politiske avgjerdsprosessar

2.1.2. Vedtak

2.1.3. Uheiderleg

2.1.4. Uærleg

3. Vaktbikkjefunksjonen

4. Makt

4.1. Maktfordeling

4.2. Maktkamp

4.3. Viljesmakt

4.4. Definisjonsmakt

5. Portvaktfunksjonen

5.1. Må vere

5.1.1. Aktuelt

5.1.2. Viktig

5.1.3. Relevant

5.1.4. Føgjast av gode bilete

6. Mediemakt

6.1. Dagsorden

6.2. Konflikt

6.3. Vinklar

7. Synenergieffekt

7.1. To bedrifter som slår seg saman for å bli meir synlege og gjennsidig forsterkning

7.2. Tyder: medverknad/samverknas/gjennsidig/forsterkning

8. Strukturmakt

8.1. Skaper eit maktforhold, dette betyr at dei får større kontroll over større delar av ein publikumsmarknad.

9. Diktatur

9.1. Fravær av ytringsfrihet

9.1.1. "stille kilder"

9.2. Styresmaktene innhear dagsorden- og portvaktfunksjonen

9.3. Borgerjournalistikk

9.3.1. Prøver å innta rollen som den 4. statsmakt

9.4. Sensur

9.4.1. burma isoleres fra omverden

9.4.2. Styresmakten vinkler redaksjonelt stoff

9.4.3. nyheter ut og inn av landet

9.4.4. Ingen daglige publikasjoner

10. Demokrati

10.1. Ytringsfrihet og den fjerde statsmakt: forutsetning for demokrati