Hitta fakta på nätet

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hitta fakta på nätet by Mind Map: Hitta fakta på nätet

1. Hur söker jag?

1.1. Var börjar jag?

1.1.1. New node

1.2. Rätt sökmetod?

1.3. Rätt stavat?

1.4. Rätt källa?

1.5. Rätt sökord?

2. Första hjälpen!

2.1. Uppslagsverk

2.1.1. Ett allmänt uppslagsverk ger lättöverskådlig och pålitlig information. Det är ofta en bra sökstrategi att börja söka här. Nationalencyklopedin på nätet har också en engelsk-svensk översättningshjälp. I biblioteket står allmänna uppslagsverk på avdelning Ba.

2.2. E-referens

2.2.1. E-referens i Sverige är en allmän nättjänst som är öppen varje vardag. Du kan ställa frågor och få svar inom tre dygn och du kan också chatta med en bibliotekarie.

2.3. Boka en workshop

2.3.1. Om en arbetsgrupp vill ha hjälp att söka information till projektarbetet eller någon annan mer omfattande skoluppgift så har man möjlighet boka en skräddarsydd workshop hos någon av bibliotekarierna. Tidsåtgång ca en timme.

2.4. Skrivregler & Källkritik

2.4.1. Hur man anger källor, skriver citat och noter kan man få veta i Skrivregler som finns på avdelning Fc i biblioteket. Man kan ange källor på olika sätt. Följ din lärares anvisning om vilket system du ska använda. När man hämtar information från nätet ska man vara extra uppmärksam på tillförlitligheten. Kolla källan är bra stöd för kritisk granskning

2.4.2. Kolla Källan, skolverket

2.5. Ordböcker

2.5.1. Är du säker på vad dina sökord betyder? För att få en definition av ett sökord kan det vara bra att slå upp det i ordböcker och uppslagsverk. Där kan du också få tips på alternativa sökord. I biblioteket står svenska ordböcker på avd. Fc.

3. Var söker jag?

3.1. Om databaser

3.2. Våra databaser

3.3. Nationalencyklopedien

3.4. Synonymlexikon

4. Artiklar

5. Böcker

6. Tidsskrifter

7. Ta vårt test!