Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hitta fakta på nätet by Mind Map: Hitta fakta
på nätet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Hitta fakta på nätet

Hur söker jag?

Var börjar jag?

New node

Rätt sökmetod?

Rätt stavat?

Rätt källa?

Rätt sökord?

Första hjälpen!

Uppslagsverk

Ett allmänt uppslagsverk ger lättöverskådlig och pålitlig information. Det är ofta en bra sökstrategi att börja söka här. Nationalencyklopedin på nätet har också en engelsk-svensk översättningshjälp. I biblioteket står allmänna uppslagsverk på avdelning Ba.

E-referens

E-referens i Sverige är en allmän nättjänst som är öppen varje vardag. Du kan ställa frågor och få svar inom tre dygn och du kan också chatta med en bibliotekarie.

Boka en workshop

Om en arbetsgrupp vill ha hjälp att söka information till projektarbetet eller någon annan mer omfattande skoluppgift så har man möjlighet boka en skräddarsydd workshop hos någon av bibliotekarierna. Tidsåtgång ca en timme.

Skrivregler & Källkritik

Hur man anger källor, skriver citat och noter kan man få veta i Skrivregler som finns på avdelning Fc i biblioteket. Man kan ange källor på olika sätt. Följ din lärares anvisning om vilket system du ska använda. När man hämtar information från nätet ska man vara extra uppmärksam på tillförlitligheten. Kolla källan är bra stöd för kritisk granskning

Kolla Källan, skolverket

Ordböcker

Är du säker på vad dina sökord betyder? För att få en definition av ett sökord kan det vara bra att slå upp det i ordböcker och uppslagsverk. Där kan du också få tips på alternativa sökord. I biblioteket står svenska ordböcker på avd. Fc.

Var söker jag?

Om databaser

Våra databaser

Nationalencyklopedien

Synonymlexikon

Artiklar

Böcker

Tidsskrifter

Ta vårt test!