אפשרות1

מפת חשיבה לניתוח אפשרויות- לשם קבלת החלטה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
אפשרות1 by Mind Map: אפשרות1

1. מידע ונתונים

1.1. מידע קיים

1.2. איזה מידע נדרש?

1.3. כיצד אפשר להשיג אותו?

2. אינטואיציה

2.1. מה האינטואיציה/ תחושת הבטן?

2.2. מה אני מרגישה כלפי האפשרות הזו

3. אופטימיות

3.1. מה התמונה הגדולה?

3.2. למה זה כן יצליח?

3.3. מה היתרונות והתועלות?

3.4. אילו תחומים או א/נשים יהנו מכך?

4. זהירות וביקורת

4.1. אילו בעיות או קשיים צפוייה?

4.2. מה/אילו סכנות יש כאן?

4.3. מי/מה יפגעו מכך?

5. טווח רחוק וצמיחה

5.1. האם האפשרות מתאימה לתוכניות ומטרות עתידיות?

6. רפלקציה והירהורים

6.1. מה המטרה?

6.2. מה הושג בתהליך?

6.3. מה הצעד הבא?