Protestanttiset kirkot

SL
Sara L
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Protestanttiset kirkot by Mind Map: Protestanttiset kirkot

1. Syntynyt reformaation aikana n. 1500-luvulla.

1.1. Erottautunut katolilaisesta kirkosta.

1.2. Protestanttinen kirkko oli alun perin Lutherin ja hänen työtovereittensa ympärille syntynyt kansanliike.

1.3. Ei ollut tarkoitus perustaa uutta kirkkoa.

2. Protestanttisia suuntauksia on: anglikaaniset, baptistit, reformoidut, metodistit, luterilaiset ja adventistit.

2.1. Reformaatiossa syntyi pienempiä ryhmiä, jotka keilsivät kaikki katolisen kirkon opit. Esim. anabaptistit.

3. Anglikaaninen kirkko

3.1. Tunnetaan perinteiden kirkkona.

3.2. Ei varsinaisia tunnustuskirjoja.

3.3. n. 39 artiklaa, jotka ovat yhdistelmä katolista, luterilaista ja reformoitua oppia.

3.4. 77 milj. kannattajaa.

4. Reformoitu kirkko

4.1. Levisi Alankomaiden kautta muualle Eurooppaan.

4.2. Nykyään reformoidun kirkon kannattajia on eniten Pohjois-Amerikassa.

4.3. n. 75 mil.j kannattajaa

4.4. Ei yhteisiä tunnustuskirjoja.

4.5. Ei piispoja, eikä ylintä johtajaa.

4.6. Jumalanpalvelukset ovat koruttomia ja pääpaino on saarnasssa.

5. Baptismi

5.1. 110 milj. kannattajaa.

5.2. Painottaa Raamatun erehtymättömyyttä ja arvovaltaa.

5.3. Varsinaista yhteistä uskontunnustusta heillä ei ole.

5.4. Käytössä aikuiskaste.

6. Metodistit

6.1. 70 milj. jäsentä

6.2. Opissa korostuvat henkilökohtainen kääntymys ja sitä seuraava pyhitys.

6.3. Lapsikaste-käytäntö

7. Luterilainen kirkko

7.1. 64 milj. kannattajaa

7.2. Juuret Martti Lutherin opetuksissa.

7.3. Pienin protestanttisista pääsuuntauksista.

7.4. Raamattua ei voi soveltaa.

7.5. Kristillisiä arvoja voi soveltaa harkiten ja omantuntoa kuunnellen.

7.6. Naispappeus hyväksyttyä.

8. Adventistit

8.1. Pitävät lauantaita viikon seitsemäntenä päivänä ja lepopäivänä,

8.2. Kieltävät Helvetin olemassaolon.

8.3. Ihminen pelastuu uskosta Kristukseen.

8.4. Pyhittävät ruumiinsa Jumalalle, jolloin he elävät terveellisesti.

8.5. 18 milj. kannattajaa.