L'ORACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'ORACIÓ by Mind Map: L'ORACIÓ

1. DEFINICIÓ: segons 3 criteris

1.1. CRITERI PROSÒDIC

1.2. CRITERI SINTÀCTIC

1.3. CRITERI SEMÀNTIC

2. TIPUS

2.1. SIMPLES

2.1.1. DEFINICIÓ I EXEMPLES

2.2. COMPOSTES

2.2.1. JUXTAPOSADES

2.2.2. COORDINADES

2.2.3. SUBORDINADES

2.2.3.1. SUBSTANTIVES

2.2.3.2. ADJECTIVES

2.2.3.3. ADVERBIALS

3. MODALITATS D'ORACIÓ

3.1. ENUNCIATIVES

3.2. INTERROGATIVES

3.3. EXCLAMATIVES

3.4. DUBITATIVES

3.5. IMPERATIVES

4. ESTRUCTURA

4.1. SUBJECTE

4.1.1. DEFINICIÓ

4.1.2. ESTRUCTURA

4.1.2.1. (DET)+NUCLI+(COMPLEMENTS)

4.2. PREDICAT

4.2.1. DEFINICIÓ

4.2.2. TIPUS

4.2.2.1. NOMINAL

4.2.2.2. VERBAL

4.2.3. ESTRUCTURA

4.2.3.1. NUCLI+(COMPLEMENTS)