Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Folkeeventyr by Mind Map: Folkeeventyr
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Folkeeventyr

Genre

Folkeeventyr

Der er ingen forfatter. Klar kronologi. en handling følger en handling... Personerne er typer; ofte gode eller onde. Mange gentagelser. Formelsprog.

Kunsteventyr

Forfatter. Henvendt til børn. Ikke nødvendigvis kronologisk. Motiver til handlinger og følelser. Personer med følelser og karaktertræk. Forfatteren har sit eget sprog.

Tid og sted

Tidsangivelsen er flydende

F.eks. "Der var engang", "Engang for længe siden" eller "For mange år siden".

Stedangivelsen er flydende

En skov, et slot, en sø o.s.v. Ikke en bestemt skov, slot eller sø.

Handlingsregler

Kronologisk opbygget

Man kan tegne en tidslinie uden flachbacks eller - forwards. Ingen paralelle fortællinger.

En-strenget

Man følge en person (eller en gruppe af personer)

Indledningsregel

Eventyr begynder med en formel, der henviser til en ubestemt fortid et ubestemt sted. F.eks. "Der var engang et kongerige" eller "For mange år siden i en skov"

Afslutningsregel

Eventyr slutter "lukket" og lykkeligt. Typisk med "Og de levede lykkeligt til deres dages ende".

Gentagelsesregler

3

Lige som Gud, søn og helligånd. Begyndelse, midte og afslutning. sjæl, legeme og ånd. Fødsel, liv og død. Barn, ung, voksen.

2

Ofte kun to personer på "scenen" samtidig.

magiske tal

7: Ugens dage, jordens skabelse, dødsynder 9: 3x3 12: Årets måneder, 12 timer dag og 12 timer nat. 13: Verdslige dyder. Nadveren.

læserens forudviden

Vi ved på forhånd, at æblet er giftigt. At man bryder et løfte

Personregler

Modsætningsregel

Når to personer bringes sammen, er de ofte i et modsætningsforhold; f.eks. den rige og den fattige.

Forvægtsregel

Den person med højest social status nævnes først.

Bagvægtsregel

Den vigtigste person i eventyret nævnes til sidst.

Tvillingeregel

To personer med samme egenskaber er svagere end "helten". F.eks. Klods Hans og hans to brødre, eller Askepot og hendes to søstre.

Personbeskrivelse

Personerne i folkeeventyr er som regel "flade"; dvs. at vi får ikke deres udseende, følelser og tanker beskrevet.

Roller

Brug aktantmodellen til at får styr på eventyrets rollefordeling. Hvem er subjekt, objekt, modstander, hjælper, giver og modtager.

Magi

Magiske begivenheder

Der sker noget, som ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. F.eks. frøer, der bliver til prinser.

Magisk univers

Der er optræder nogen, som ikke findes i virkeligheden; f.eks. hekse og trolde.

Vers og trylleformular

Ord eller vers der gentages i bestemte situationer; f.eks. "Lille spejl på væggen der"

Tema og budskab

Temaer

Hvilke temaer er der i eventyret? F.eks. farovandling, hjem-ud-hjem, det gode og det onde.

Symboler

Personer og ting i eventyr er ofte symboler; f.eks. slanger, gamle koner, fattig pige, dybe søer.

Morale

Har eventyrets en morale (eller flere)? F.eks. "Kærligheden kan forvandle ondt til godt!"

Aktualitet

Kan eventyret sige noget om at være menneske i dag? F.eks. man kan godt klippe en hæl eller hugge en tå, men det er den ægte Askepot, der får prinsen. Det er ved at være sig selv, at man bliver lykkelig!