Activitat conjunta

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Activitat conjunta by Mind Map: Activitat conjunta

1. Activitats al carrer

1.1. 1 dia...

1.2. Jocs Gegants

1.2.1. Futbolí Humà

1.2.2. Mikado gegant

1.2.3. Estampació camisetes

1.2.4. Enredos gegant

1.3. Streaming Desdelamina.net

1.4. Confessionario

1.5. Mapa fotos

1.6. MENJAR::paella:: amb limitacions

2. Exposicio

2.1. al Hall

2.2. Presentació de tots els projectes del grup

2.3. fotos =/= projectes