Simulacija dizala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija dizala by Mind Map: Simulacija dizala

1. funkcije

1.1. stog_pokazivac.h

1.1.1. InitS

1.1.2. TopS

1.1.3. PushS

1.1.4. PopS

1.1.5. IsEmptyS

1.2. stog_polje.h

1.2.1. InitS

1.2.2. TopS

1.2.3. PushS

1.2.4. PopS

1.2.5. IsEmptyS

2. strukture

2.1. osoba

2.1.1. char ime[40]

2.1.2. char prezime[40]

2.1.3. char datum[40]

2.1.4. char oib[20]

2.1.5. char spol

2.1.6. int masa

2.2. stog

2.2.1. polje

2.2.1.1. osoba x[1000]

2.2.1.2. int top

2.2.2. pokazivači

2.2.2.1. stog *sljedeci

2.2.2.2. osoba x

3. datoteka

3.1. otvaranje

3.2. čitanje

3.3. prijepis u polje

3.4. zatvaranje

4. generatori

4.1. generator mase

4.1.1. provjeriti godinu

4.1.2. generator godina

4.1.2.1. spremiti dan

4.1.2.2. spremiti mjesec

4.1.2.3. spremiti godinu

4.1.2.4. usporediti s danjašnjim datumom

4.1.2.5. vratiti godinu

4.1.3. generirati masu prema godini

4.1.4. vratiti masu

4.2. generator oib

4.2.1. generirati random 11 character znakova

4.2.2. zapisati ih u polje

4.2.3. prebaciti u polje iz argumenta

5. prizemlje

5.1. provjeriti dolazak

5.2. izgenerirati spol

5.3. ubaciti osobu u lift

5.3.1. smanjiti broj osobe po spolu i dobnoj skupini

5.3.2. izbaciti tu osobu iz polja

5.4. provjeriti ukupnu masu ljudi

5.5. ponoviti ako je masa veca od 1120

5.6. ispisati tko je u liftu

6. prvi kat

6.1. provjeriti dolazak

6.2. provjeriti horoskopski znak

6.2.1. izračunati dan

6.2.2. izračunati mjesec

6.3. prebaciti u pomoćni stog

6.4. ispisati novo stanje na stogu

7. osmi kat

7.1. provjeriti dolazak

7.2. rekurzija

7.2.1. spremiti vrijednost obrisanog elementa

7.2.2. izbaciti novi element

7.2.3. pozvati samu sebe

7.3. provjeriti uvijet

7.3.1. vratiti osobe prema uvijetu

7.4. ispisati osobe

8. main

8.1. iniciranje stoga

8.2. generiranje sjemena vremena

8.3. izbornik

8.3.1. unos iz datoteke

8.3.2. prizemlje

8.3.3. prvi kat

8.3.4. osmi kat

8.3.5. izlaz iz programa