Simulacija dizala u stambenoj zgradi

MC
mateo c

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Simulacija dizala u stambenoj zgradi by Mind Map: Simulacija dizala u stambenoj zgradi

1. Funkcije u glavnom programu

1.1. Funkcija za ulazak osoba u dizalo

1.2. Funkcija za izlaz osoba iz dizala jednakog horoskopskog znaka kao 'Vi'

1.3. Funkcija za izlaz osoba iz dizala suprotnog spola od 'Vašeg'

2. Zapis sadržava

2.1. OIB

2.2. Prezime

2.3. Ime

2.4. Spol

2.5. Datum rođenja

2.6. Težina

3. Datoteke zaglavlja

3.1. stog_polje.h

3.2. stog_pokazivac.h

4. Funkcije datoteka zaglavlja

4.1. TopS

4.2. PushS

4.3. PopS

4.4. InitS

4.5. IsEmptyS