"МЕНЕДЖМЕНТ" Річард Л. Дафт

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"МЕНЕДЖМЕНТ" Річард Л. Дафт by Mind Map: "МЕНЕДЖМЕНТ"       Річард Л. Дафт

1. Частина I. ВСТУП В МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. ГЛАВА Зміна парадигми менеджменту

1.1.1. Світ менеджменту.

1.1.2. Характер роботи менеджера.

1.2. ГЛАВА Історичний огляд

1.2.1. Управлінськареволюція.

1.2.2. Історія менеджменту.

2. Частина II. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. ГЛАВА Зовнішнє середовище і корпоративна культура

2.1.1. Культура менеджменту.

2.1.2. Культура організації.

2.2. ГЛАВА Менеджмент в глобальному масштабі

2.2.1. Загальна культура.

2.2.2. Соціальна культура.

2.3. ГЛАВА Етика менеджменту та соціальна відповідальність корпорації

2.3.1. Корпоративна та ділова етика.

2.3.2. Відповідальність.

2.4. ГЛАВА Підприємницьке середовище та менеджмент на малих підприємствах

2.4.1. Зовнішнє середовище організації.

3. Частина III. ПЛАНУВАННЯ

3.1. ГЛАВА Формулювання та впровадження стратегії

3.2. ГЛАВА Прийняття управлінських рішень

3.3. ГЛАВА Постановка цілей та планування в організації