Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3.3 by Mind Map: 3.3

1. 3.3 Votering: (B) Motioner rörande principprogrammet och extern politik

1.1. (B01) Diskussion: Motion om demokratiskt statsskick

1.1.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B01-001) mot (B01-002) mot (B01-003)

1.1.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.2. (B02) Diskussion: Motion om att göra personnummer frivilligt

1.2.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B02-001) mot avslag

1.3. (B03) Diskussion: Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns

1.3.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B03-001) mot avslag

1.4. (B04) Diskussion: Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan

1.4.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B04-001) mot avslag

1.5. (B05) Diskussion: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol

1.5.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B05-002) mot (B05-003) mot (B05-004) mot (B05-005)

1.5.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.6. (B06) Diskussion: Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år, samt (V03)

1.6.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B06-004) mot avslag

1.7. (B07) Diskussion: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'

1.7.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B07-003) mot (B07-004) mot (B07-005) mot (B07-006)

1.7.1.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.8. (B08) Diskussion: Motion om hemskola

1.8.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B08-001) mot avslag

1.9. (B09) Diskussion: Motion om att skrota värderingsdokumentet

1.9.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B09-004) (B09-005) mot avslag

1.9.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B09-003) mot (B09-007) mot (B09-008) (B09-009)

1.9.2.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B09-001) (B09-002) mot avslag

1.10. (B10) Diskussion: Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag

1.10.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B10-001) mot avslag

1.11. (B11) Diskussion: Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag

1.11.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B11-001) mot avslag

1.12. (B12) Diskussion: Motion om ställningstagande för nätneutralitet

1.12.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B12-001) (B12-002) mot (B12-003) mot (B12-004)

1.12.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.13. (B13) Diskussion: Angående fildelning

1.13.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B13-005) mot avslag

1.13.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B13-001) (B13-002) (B13-003) (B13-004) mot avslag

1.14. (B14) Diskussion: Motion: Ändring i principprogrammet

1.14.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B15-004) mot avslag

1.14.1.1. V2. (Lördag 14:00 - Lördag 21:00) (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) (B14-002) mot (B15-003)

1.14.1.1.1. V3. (Lördag 21:00 - Söndag 12:00 (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) Vinnande mot (B15-001)

1.15. (B15) Diskussion: Motion: Lissabonfördraget är ett faktum

1.15.1. (behandlas i samband med B14)

1.16. (B16) Diskussion: Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer

1.16.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B16-001) mot avslag

1.17. (B17) Diskussion: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet

1.17.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B17-001) mot (B17-002)

1.17.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.18. (B18) Diskussion: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav

1.18.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B18-001) mot avslag

1.18.2. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B18-002) mot avslag

1.19. (B19) Diskussion: Motion om internetåtkomst som basservice

1.19.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B19-001) mot (B19-004) mot (B19-005)

1.19.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B19-003) mot (B19-006)

1.19.2.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.20. (B20) Diskussion: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument

1.20.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B20-002) mot avslag

1.20.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B33-001a) mot (B33-001b) mot (B33-001c)

1.20.2.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (B33-001) (framvaskat) mot (B20-001)

1.20.2.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.21. (B21) Diskussion: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård

1.21.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B21-001) mot (B21-002) mot (B21-004)

1.21.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.22. (B22) Diskussion: Motion om borttagande av fyraprocentsspärren

1.22.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B22-001) mot avslag

1.23. (B23) Diskussion: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

1.23.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B23-001) mot (B23-002)

1.23.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.24. (B24) Diskussion: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans

1.24.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B24-001) mot (B24-002) mot (B24-004)

1.24.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B24-003) mot avslag

1.24.2.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.25. (B25) Diskussion: Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning

1.25.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B25-001) mot avslag

1.26. (B26) Diskussion: Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken

1.26.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B26-001) mot avslag

1.27. (B27) Diskussion: Motion om konsumenträtt

1.27.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B27-001) (B27-002) mot avslag

1.28. (B28) Diskussion: Upphovsmansskydd

1.28.1. Ingen votering (B28-007) avvaktar

1.28.1.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (B28-007) mot avslag

1.28.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B28-006) mot avslag

1.28.2.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande + (B28-002) (B28-003) mot Vinnande + (B28-004) (B28-005)

1.28.2.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.29. (B29) Diskussion: Motion om Principprogram 4.0

1.29.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B29-002) mot (B29-003)

1.29.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B29-001) mot avslag

1.30. (B30) Diskussion: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt

1.30.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B30-002) mot (B30-003)

1.30.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B30-001) mot avslag

1.31. (B31) Diskussion: Förbud mot olovlig fotografering och filmning

1.31.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B31-001) mot avslag

1.32. (B32) Diskussion: Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala

1.32.1. (motionen är tillbakadragen)

1.33. (B33) Diskussion: Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara

1.33.1. (omröstning i B33 sker i samband med behandlingen av B20)

1.34. (B34) Diskussion: Motion om begreppet skyddat privatliv

1.34.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B34-002) (B34-003) mot avslag

1.35. (B35) Diskussion: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika

1.35.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-001) mot avslag

1.35.2. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-002) mot avslag

1.35.3. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-003) mot avslag

1.35.3.1. V1. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) Vinnande (framvaskat) mot avslag

1.36. (B36) Diskussion: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent

1.36.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B36-001) mot (B36-001) (B36-002)

1.36.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag