Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

3.3 by Mind Map: 3.3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.3

3.3 Votering: (B) Motioner rörande principprogrammet och extern politik

(B01) Diskussion: Motion om demokratiskt statsskick

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B01-001) mot (B01-002) mot (B01-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B02) Diskussion: Motion om att göra personnummer frivilligt

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B02-001) mot avslag

(B03) Diskussion: Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B03-001) mot avslag

(B04) Diskussion: Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B04-001) mot avslag

(B05) Diskussion: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B05-002) mot (B05-003) mot (B05-004) mot (B05-005), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B06) Diskussion: Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år, samt (V03)

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B06-004) mot avslag

(B07) Diskussion: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B07-003) mot (B07-004) mot (B07-005) mot (B07-006), V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B08) Diskussion: Motion om hemskola

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B08-001) mot avslag

(B09) Diskussion: Motion om att skrota värderingsdokumentet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B09-004) (B09-005) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B09-003) mot (B09-007) mot (B09-008) (B09-009), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B09-001) (B09-002) mot avslag

(B10) Diskussion: Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B10-001) mot avslag

(B11) Diskussion: Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B11-001) mot avslag

(B12) Diskussion: Motion om ställningstagande för nätneutralitet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B12-001) (B12-002) mot (B12-003) mot (B12-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B13) Diskussion: Angående fildelning

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B13-005) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B13-001) (B13-002) (B13-003) (B13-004) mot avslag

(B14) Diskussion: Motion: Ändring i principprogrammet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B15-004) mot avslag, V2. (Lördag 14:00 - Lördag 21:00) (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) (B14-002) mot (B15-003), V3. (Lördag 21:00 - Söndag 12:00 (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) Vinnande mot (B15-001), V4. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) Vinnande mot avslag

(B15) Diskussion: Motion: Lissabonfördraget är ett faktum

(behandlas i samband med B14)

(B16) Diskussion: Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B16-001) mot avslag

(B17) Diskussion: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B17-001) mot (B17-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B18) Diskussion: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B18-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B18-002) mot avslag

(B19) Diskussion: Motion om internetåtkomst som basservice

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B19-001) mot (B19-004) mot (B19-005)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B19-003) mot (B19-006), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B20) Diskussion: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B20-002) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B33-001a) mot (B33-001b) mot (B33-001c), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (B33-001) (framvaskat) mot (B20-001), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B21) Diskussion: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B21-001) mot (B21-002) mot (B21-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B22) Diskussion: Motion om borttagande av fyraprocentsspärren

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B22-001) mot avslag

(B23) Diskussion: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B23-001) mot (B23-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B24) Diskussion: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B24-001) mot (B24-002) mot (B24-004)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B24-003) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B25) Diskussion: Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B25-001) mot avslag

(B26) Diskussion: Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B26-001) mot avslag

(B27) Diskussion: Motion om konsumenträtt

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B27-001) (B27-002) mot avslag

(B28) Diskussion: Upphovsmansskydd

Ingen votering (B28-007) avvaktar, V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (B28-007) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B28-006) mot avslag, V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande + (B28-002) (B28-003) mot Vinnande + (B28-004) (B28-005), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B29) Diskussion: Motion om Principprogram 4.0

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B29-002) mot (B29-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B29-001) mot avslag

(B30) Diskussion: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B30-002) mot (B30-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B30-001) mot avslag

(B31) Diskussion: Förbud mot olovlig fotografering och filmning

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B31-001) mot avslag

(B32) Diskussion: Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala

(motionen är tillbakadragen)

(B33) Diskussion: Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara

(omröstning i B33 sker i samband med behandlingen av B20)

(B34) Diskussion: Motion om begreppet skyddat privatliv

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B34-002) (B34-003) mot avslag

(B35) Diskussion: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-002) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-003) mot avslag, V1. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) Vinnande (framvaskat) mot avslag

(B36) Diskussion: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B36-001) mot (B36-001) (B36-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag