Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.3 by Mind Map: 3.3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.3

3.3 Votering: (B) Motioner rörande principprogrammet och extern politik

(B01) Diskussion: Motion om demokratiskt statsskick

(B02) Diskussion: Motion om att göra personnummer frivilligt

(B03) Diskussion: Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns

(B04) Diskussion: Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan

(B05) Diskussion: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol

(B06) Diskussion: Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år, samt (V03)

(B07) Diskussion: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'

(B08) Diskussion: Motion om hemskola

(B09) Diskussion: Motion om att skrota värderingsdokumentet

(B10) Diskussion: Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag

(B11) Diskussion: Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag

(B12) Diskussion: Motion om ställningstagande för nätneutralitet

(B13) Diskussion: Angående fildelning

(B14) Diskussion: Motion: Ändring i principprogrammet

(B15) Diskussion: Motion: Lissabonfördraget är ett faktum

(B16) Diskussion: Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer

(B17) Diskussion: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet

(B18) Diskussion: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav

(B19) Diskussion: Motion om internetåtkomst som basservice

(B20) Diskussion: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument

(B21) Diskussion: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård

(B22) Diskussion: Motion om borttagande av fyraprocentsspärren

(B23) Diskussion: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

(B24) Diskussion: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans

(B25) Diskussion: Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning

(B26) Diskussion: Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken

(B27) Diskussion: Motion om konsumenträtt

(B28) Diskussion: Upphovsmansskydd

(B29) Diskussion: Motion om Principprogram 4.0

(B30) Diskussion: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt

(B31) Diskussion: Förbud mot olovlig fotografering och filmning

(B32) Diskussion: Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala

(B33) Diskussion: Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara

(B34) Diskussion: Motion om begreppet skyddat privatliv

(B35) Diskussion: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika

(B36) Diskussion: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent