Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.3 by Mind Map: 3.3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.3

3.3 Votering: (B) Motioner rörande principprogrammet och extern politik

(B01) Diskussion: Motion om demokratiskt statsskick

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B01-001) mot (B01-002) mot (B01-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B02) Diskussion: Motion om att göra personnummer frivilligt

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B02-001) mot avslag

(B03) Diskussion: Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B03-001) mot avslag

(B04) Diskussion: Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B04-001) mot avslag

(B05) Diskussion: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B05-002) mot (B05-003) mot (B05-004) mot (B05-005), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B06) Diskussion: Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år, samt (V03)

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B06-004) mot avslag

(B07) Diskussion: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B07-003) mot (B07-004) mot (B07-005) mot (B07-006), V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B08) Diskussion: Motion om hemskola

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B08-001) mot avslag

(B09) Diskussion: Motion om att skrota värderingsdokumentet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B09-004) (B09-005) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B09-003) mot (B09-007) mot (B09-008) (B09-009), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B09-001) (B09-002) mot avslag

(B10) Diskussion: Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B10-001) mot avslag

(B11) Diskussion: Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B11-001) mot avslag

(B12) Diskussion: Motion om ställningstagande för nätneutralitet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B12-001) (B12-002) mot (B12-003) mot (B12-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B13) Diskussion: Angående fildelning

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B13-005) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B13-001) (B13-002) (B13-003) (B13-004) mot avslag

(B14) Diskussion: Motion: Ändring i principprogrammet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B15-004) mot avslag, V2. (Lördag 14:00 - Lördag 21:00) (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) (B14-002) mot (B15-003), V3. (Lördag 21:00 - Söndag 12:00 (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) Vinnande mot (B15-001), V4. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) (OBS: Omtagning av voteringarna pga ordningsfråga!) Vinnande mot avslag

(B15) Diskussion: Motion: Lissabonfördraget är ett faktum

(behandlas i samband med B14)

(B16) Diskussion: Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B16-001) mot avslag

(B17) Diskussion: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B17-001) mot (B17-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B18) Diskussion: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B18-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B18-002) mot avslag

(B19) Diskussion: Motion om internetåtkomst som basservice

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B19-001) mot (B19-004) mot (B19-005)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B19-003) mot (B19-006), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B20) Diskussion: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B20-002) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B33-001a) mot (B33-001b) mot (B33-001c), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (B33-001) (framvaskat) mot (B20-001), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B21) Diskussion: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B21-001) mot (B21-002) mot (B21-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B22) Diskussion: Motion om borttagande av fyraprocentsspärren

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B22-001) mot avslag

(B23) Diskussion: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B23-001) mot (B23-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B24) Diskussion: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B24-001) mot (B24-002) mot (B24-004)

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B24-003) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B25) Diskussion: Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B25-001) mot avslag

(B26) Diskussion: Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B26-001) mot avslag

(B27) Diskussion: Motion om konsumenträtt

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B27-001) (B27-002) mot avslag

(B28) Diskussion: Upphovsmansskydd

Ingen votering (B28-007) avvaktar, V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (B28-007) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B28-006) mot avslag, V2. (Fredag 00:00 - 24:00) Vinnande + (B28-002) (B28-003) mot Vinnande + (B28-004) (B28-005), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(B29) Diskussion: Motion om Principprogram 4.0

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B29-002) mot (B29-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B29-001) mot avslag

(B30) Diskussion: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B30-002) mot (B30-003), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande + (B30-001) mot avslag

(B31) Diskussion: Förbud mot olovlig fotografering och filmning

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B31-001) mot avslag

(B32) Diskussion: Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala

(motionen är tillbakadragen)

(B33) Diskussion: Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara

(omröstning i B33 sker i samband med behandlingen av B20)

(B34) Diskussion: Motion om begreppet skyddat privatliv

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (B34-002) (B34-003) mot avslag

(B35) Diskussion: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-002) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 12:00) (B35-003) mot avslag, V1. (Söndag 12:00 - Söndag 19:00) Vinnande (framvaskat) mot avslag

(B36) Diskussion: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (B36-001) mot (B36-001) (B36-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag