Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.2 by Mind Map: 3.2
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.2

3.2 Votering: (A) Motioner rörande partiets stadgar

(A01) Diskussion: Motion om direktdemokrati vid personval

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A01-006) mot (A01-009) (A01-012) mot (A01-013) mot (A01-014), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A01-009 (A01-012) mot avslag.

(A02) Diskussion: Motion om ändring av §20 i stadgarna

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A02-004) mot avslag (A02-005 voteras istället om i A03)

(A03) Diskussion: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-002) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-003) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-004) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-005) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A03-006) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-007) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-008) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-009) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A03-010) mot (A02-005), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-011) mot avslag

(A04) Diskussion: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande

V1. (Fredag 00:00 - 24:00) (A04-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A04-002) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A04-003) mot avslag

(A05) Diskussion: Motion om tillägg till stadgeändring

(motionen är tillbakadragen)

(A06) Diskussion: Motion rörande begränsning av mandatperioder

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A06-001) mot (A06-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A07) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgemotioner

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A07-003) mot avslag

(A08) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgeändringar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A08-003) (A08-004) (A08-005) (A08-006) mot avslag

(A09) Diskussion: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A09-002) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A09-001+vinnande) mot avslag

(A10) Diskussion: Motion mot individuell diskriminering

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A10-001) (A10-002) mot (A10-003) (A10-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A11) Diskussion: Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A11-001) mot avslag

(A12) Diskussion: Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A12-001) (A12-002) mot avslag

(A13) Diskussion: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A13-001) mot (A13-002) (A13-003) (A13-004) (A13-005), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A14) Diskussion: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A14-050a) mot (A14-050b) mot (A14-050c), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (A14-001)-(A14-008) mot (A14-009)-(A14-016)+(A14-069) mot (A14-043)-(A14-066) mot (A14-068), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A15) Diskussion: Trepiraterskrav på motioner

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A15-001) mot avslag

(A16) Diskussion: Motion om komplett revidering av partiets stadga

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 1) (A16-012) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 1) (A16-005) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-006) mot (A16-009) mot (A16-016) mot ingen ändring

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-028) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-029) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-031) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-008) mot (A16-017) mot ingen ändring

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-018) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4 (A16-019) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-020) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-021) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-022) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4 & 5) (A16-030) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 5) (A16-023) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 5) (A16-027) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 6) (A16-024) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 6) (A16-025) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A16-003) mot (A16-015), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (A16-007) mot Vinnande + (A16-001)(A16-002), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag