Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3.2 by Mind Map: 3.2

1. 3.2 Votering: (A) Motioner rörande partiets stadgar

1.1. (A01) Diskussion: Motion om direktdemokrati vid personval

1.1.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A01-006) mot (A01-009) (A01-012) mot (A01-013) mot (A01-014)

1.1.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A01-009 (A01-012) mot avslag.

1.2. (A02) Diskussion: Motion om ändring av §20 i stadgarna

1.2.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A02-004) mot avslag (A02-005 voteras istället om i A03)

1.3. (A03) Diskussion: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna

1.3.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-001) mot avslag

1.3.2. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-002) mot avslag

1.3.3. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-003) mot avslag

1.3.4. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-004) mot avslag

1.3.5. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-005) mot avslag

1.3.6. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A03-006) mot avslag

1.3.7. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-007) mot avslag

1.3.8. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-008) mot avslag

1.3.9. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-009) mot avslag

1.3.10. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A03-010) mot (A02-005)

1.3.10.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.3.11. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-011) mot avslag

1.4. (A04) Diskussion: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande

1.4.1. V1. (Fredag 00:00 - 24:00) (A04-001) mot avslag

1.4.2. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A04-002) mot avslag

1.4.3. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A04-003) mot avslag

1.5. (A05) Diskussion: Motion om tillägg till stadgeändring

1.5.1. (motionen är tillbakadragen)

1.6. (A06) Diskussion: Motion rörande begränsning av mandatperioder

1.6.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A06-001) mot (A06-002)

1.6.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.7. (A07) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgemotioner

1.7.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A07-003) mot avslag

1.8. (A08) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgeändringar

1.8.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A08-003) (A08-004) (A08-005) (A08-006) mot avslag

1.9. (A09) Diskussion: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna

1.9.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A09-002) mot avslag

1.9.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A09-001+vinnande) mot avslag

1.10. (A10) Diskussion: Motion mot individuell diskriminering

1.10.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A10-001) (A10-002) mot (A10-003) (A10-004)

1.10.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.11. (A11) Diskussion: Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar

1.11.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A11-001) mot avslag

1.12. (A12) Diskussion: Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse

1.12.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A12-001) (A12-002) mot avslag

1.13. (A13) Diskussion: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande

1.13.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A13-001) mot (A13-002) (A13-003) (A13-004) (A13-005)

1.13.1.1. V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.14. (A14) Diskussion: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL

1.14.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A14-050a) mot (A14-050b) mot (A14-050c)

1.14.1.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (A14-001)-(A14-008) mot (A14-009)-(A14-016)+(A14-069) mot (A14-043)-(A14-066) mot (A14-068)

1.14.1.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

1.15. (A15) Diskussion: Trepiraterskrav på motioner

1.15.1. V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A15-001) mot avslag

1.16. (A16) Diskussion: Motion om komplett revidering av partiets stadga

1.16.1. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 1) (A16-012) mot avslag

1.16.2. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 1) (A16-005) mot avslag

1.16.3. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-006) mot (A16-009) mot (A16-016) mot ingen ändring

1.16.4. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-028) mot avslag

1.16.5. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-029) mot avslag

1.16.6. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-031) mot avslag

1.16.7. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-008) mot (A16-017) mot ingen ändring

1.16.8. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-018) mot avslag

1.16.9. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4 (A16-019) mot avslag

1.16.10. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-020) mot avslag

1.16.11. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-021) mot avslag

1.16.12. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-022) mot avslag

1.16.13. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4 & 5) (A16-030) mot avslag

1.16.14. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 5) (A16-023) mot avslag

1.16.15. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 5) (A16-027) mot avslag

1.16.16. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 6) (A16-024) mot avslag

1.16.17. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 6) (A16-025) mot avslag

1.16.18. V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A16-003) mot (A16-015)

1.16.18.1. V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (A16-007) mot Vinnande + (A16-001)(A16-002)

1.16.18.1.1. V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag