Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

3.2 by Mind Map: 3.2
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.2

3.2 Votering: (A) Motioner rörande partiets stadgar

(A01) Diskussion: Motion om direktdemokrati vid personval

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A01-006) mot (A01-009) (A01-012) mot (A01-013) mot (A01-014), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A01-009 (A01-012) mot avslag.

(A02) Diskussion: Motion om ändring av §20 i stadgarna

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A02-004) mot avslag (A02-005 voteras istället om i A03)

(A03) Diskussion: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-002) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-003) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-004) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-005) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A03-006) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-007) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-008) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-009) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A03-010) mot (A02-005), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A03-011) mot avslag

(A04) Diskussion: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande

V1. (Fredag 00:00 - 24:00) (A04-001) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A04-002) mot avslag

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A04-003) mot avslag

(A05) Diskussion: Motion om tillägg till stadgeändring

(motionen är tillbakadragen)

(A06) Diskussion: Motion rörande begränsning av mandatperioder

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A06-001) mot (A06-002), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A07) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgemotioner

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A07-003) mot avslag

(A08) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgeändringar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A08-003) (A08-004) (A08-005) (A08-006) mot avslag

(A09) Diskussion: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A09-002) mot avslag, V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A09-001+vinnande) mot avslag

(A10) Diskussion: Motion mot individuell diskriminering

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A10-001) (A10-002) mot (A10-003) (A10-004), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A11) Diskussion: Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A11-001) mot avslag

(A12) Diskussion: Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A12-001) (A12-002) mot avslag

(A13) Diskussion: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A13-001) mot (A13-002) (A13-003) (A13-004) (A13-005), V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A14) Diskussion: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A14-050a) mot (A14-050b) mot (A14-050c), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (A14-001)-(A14-008) mot (A14-009)-(A14-016)+(A14-069) mot (A14-043)-(A14-066) mot (A14-068), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

(A15) Diskussion: Trepiraterskrav på motioner

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) (A15-001) mot avslag

(A16) Diskussion: Motion om komplett revidering av partiets stadga

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 1) (A16-012) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 1) (A16-005) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-006) mot (A16-009) mot (A16-016) mot ingen ändring

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-028) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 3) (A16-029) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-031) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-008) mot (A16-017) mot ingen ändring

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-018) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4 (A16-019) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-020) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-021) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4) (A16-022) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 4 & 5) (A16-030) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 5) (A16-023) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 5) (A16-027) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 6) (A16-024) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (ändringsyrkande - kapitel 6) (A16-025) mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) (A16-003) mot (A16-015), V2. (Fredag 00:00 - 24:00) (A16-007) mot Vinnande + (A16-001)(A16-002), V3. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag