Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.2 by Mind Map: 3.2
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.2

3.2 Votering: (A) Motioner rörande partiets stadgar

(A01) Diskussion: Motion om direktdemokrati vid personval

(A02) Diskussion: Motion om ändring av §20 i stadgarna

(A03) Diskussion: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna

(A04) Diskussion: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande

(A05) Diskussion: Motion om tillägg till stadgeändring

(A06) Diskussion: Motion rörande begränsning av mandatperioder

(A07) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgemotioner

(A08) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgeändringar

(A09) Diskussion: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna

(A10) Diskussion: Motion mot individuell diskriminering

(A11) Diskussion: Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar

(A12) Diskussion: Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse

(A13) Diskussion: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande

(A14) Diskussion: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL

(A15) Diskussion: Trepiraterskrav på motioner

(A16) Diskussion: Motion om komplett revidering av partiets stadga