Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3.6 by Mind Map: 3.6
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.6

3.6 Votering: Val till förtroendeuppdrag för 2010

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT bifalla valberedningens förslag till revisorer för 2010 mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) ATT bifalla valberedningens förslag till valberedning för 2010 mot ATT årsmötet inte tillsätter en valberedning för verksamhetsåret 2010 utan lämnar positionerna vakanta (A01-003)

V1. (Onsdag 00:00 - Fredag 24:00) ATT bifalla förslag #1 till styrelse mot ATT bifalla förslag #2 till styrelse mot ATT bifalla förslag #5 till styrelse mot ATT bifalla förslag #6 till styrelse mot ATT bifalla förslag #7 till styrelse mot ATT bifalla förslag #8 till styrelse mot ATT bifalla förslag #9 till styrelse