Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

3.6 by Mind Map: 3.6
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3.6

3.6 Votering: Val till förtroendeuppdrag för 2010

V1. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) ATT bifalla valberedningens förslag till revisorer för 2010 mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - 24:00) ATT bifalla valberedningens förslag till valberedning för 2010 mot ATT årsmötet inte tillsätter en valberedning för verksamhetsåret 2010 utan lämnar positionerna vakanta (A01-003)

V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) Vinnande mot avslag

V1. (Onsdag 00:00 - Fredag 24:00) ATT bifalla förslag #1 till styrelse mot ATT bifalla förslag #2 till styrelse mot ATT bifalla förslag #5 till styrelse mot ATT bifalla förslag #6 till styrelse mot ATT bifalla förslag #7 till styrelse mot ATT bifalla förslag #8 till styrelse mot ATT bifalla förslag #9 till styrelse

V2. (Lördag 18:00 - Söndag 18:00) De två förslag som fått mest röster ställs här mot varandra.