Nominisanon muodostus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nominisanon muodostus by Mind Map: Nominisanon muodostus

1. -itA

1.1. -nta

1.1.1. merkintä

1.1.1.1. merkitä

1.1.2. valinta

1.1.3. ansainta

1.1.3.1. ansaita

1.2. -tus

1.2.1. merkitys

1.2.1.1. merkitä

2. -minen

2.1. nukkuminen

2.2. luominen

3. verb1 -VV

3.1. -i

3.1.1. toimi

3.1.1.1. toimia

3.1.2. henki

3.1.2.1. henkiä

3.2. -e

3.2.1. kyse

3.2.1.1. kysyä

3.2.2. puhe

3.2.2.1. puhua

3.2.3. kaste

3.2.3.1. kastaa

3.3. -o/-a

3.3.1. jatko

3.3.1.1. jatkaa

3.3.2. lähtö

3.3.2.1. lähteä

3.4. -nta/-nto

3.4.1. istunta (istunto)

3.4.2. kysyntä

3.4.3. vaadinta

3.4.4. keksintö

3.5. -u/-y

3.5.1. kysy

3.5.2. luku

3.5.3. haku

3.6. -us/-mus

3.6.1. kysymys

3.6.2. hakemus

3.6.3. ilmoitus

3.6.4. vaatimus

4. verb2 -dA

4.1. -nti

4.1.1. saanti

4.1.1.1. saada

4.1.2. vienti

4.1.2.1. viedä

4.1.3. organisointi

4.1.3.1. organisoida

4.2. -nto ?

4.2.1. luonto

5. -tA

5.1. -aus

5.1.1. korjaus

5.1.1.1. korjata

5.1.2. vastaus

5.1.2.1. vastata

5.2. -uu

5.2.1. vastuu

5.2.1.1. vastata

5.2.2. paluu

5.2.2.1. palata

6. verb3 -lla

6.1. -u/-o

6.1.1. tulo

6.1.1.1. tulla

6.1.2. meno

6.1.2.1. menna

6.1.3. nousu

6.1.3.1. nousta