Ulazak i izlazak osoba iz dizala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ulazak i izlazak osoba iz dizala by Mind Map: Ulazak i izlazak osoba iz dizala

1. datoteke zaglavlja

1.1. stog_pokazivaci.h

1.2. stog_polja.h

2. implementacije stoga

2.1. pomoću pokazivača

2.2. pomoću polja

3. funkcije u glavnom programu

3.1. funkcija za ulazak osoba u dizalo

3.2. funkcija za izlazak osoba horoskopskog znaka vaga

3.3. funkcija za izlazak muških osoba lakših od 50kg ili težih od 90kg

4. funkcije datoteka zaglavlja

4.1. IsEmptyS

4.2. TopS

4.3. PushS

4.4. PopS

4.5. InitS