Dizalo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dizalo by Mind Map: Dizalo

1. biblioteke

1.1. polja.h

1.2. pokazivaci.h

2. strukture

2.1. datum

2.1.1. int dan

2.1.2. int mjesec

2.1.3. int godina

2.2. ljudovi

2.2.1. string OIB

2.2.2. string ime

2.2.3. string prezime

2.2.4. string spol

2.2.5. datum dat_rod

2.2.6. int tezina

2.3. st

2.3.1. pokazivači

2.3.1.1. ljudovi ljudi

2.3.1.2. st *next

2.3.2. polja

2.3.2.1. ljudovi ljudi[1000]

2.3.2.2. int top

3. pomoćne funkcije

3.1. sifra_r

3.2. dodaj_help

3.3. ispis

4. funkcionalnosti

4.1. dodaj() slijedno stavlja osobe u dizalo

4.2. znak() briše sve osobe koji su blizanci

4.3. rekurzija() briše sve osobe koje su muške, lakše od 50kg ili teže od 90kg

5. implementacija

5.1. strukture

5.2. funkcije

5.2.1. Inits

5.2.2. Tops

5.2.3. PushS

5.2.4. Pops

5.2.5. IsEmptyS