Dizalo

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dizalo by Mind Map: Dizalo

1. Horoskopski znak

1.1. Pretvoriti datum (dan i mjsec) u integer

1.2. Usporediti dali su unutar zadanog horoskopskog znaka

1.3. Ako nisu, dodati ih u temp stog.

1.4. Izbrisati elemente s starog stoga, te prepisati iz temp stoga u stari stog

1.5. printStack

2. testStack

2.1. Inicijalizirati polje ako nije

2.2. Ispisati tekst ako je polje prazno

3. Zaglavlje

3.1. Struktura tPerson i tStack

3.2. Stog pomoću polja

3.3. Stog pomoću pokazivača

4. Random generiranje 16 ljudi

4.1. Random generirati godinu (1934-2014) te datum

4.2. Dodijeliti spol, pozvati funkciju za dodijelu OIB-a i težine

4.3. To činiti 16 puta, ako tih 16 osoba su van dozvoljene granice, ponoviti sve to svi uvjeti nisu zadovoljeni

5. Random generiranje OIB-a i težine

5.1. Na temelju bDay-a izdračunati koliko godina ima osoba

5.2. Dodijeliti OIB tako da se random uzimaju znakovi iz stringa.

5.3. S obzirom koliko godina ima, izračunati težinu osobu

6. Biblioteke

6.1. <random> <chrono>

6.2. <string> <iomanip>

7. printStack

7.1. Pozvati "testStack"

7.2. Napraviti pomočno polje i premjestiti elemente s stoga u pomočno polje

7.3. Ispisati pomočno polje, vratiti elemente s pomočnog polja u stog

8. deBag

8.1. addStackEnd

8.1.1. Dodati element na stog

8.2. delStackEnd

8.2.1. Brisati element s stoga

8.3. outLastStack

8.3.1. Ispisati posljednji dodani element s stoga

9. Osmi kat

9.1. Brisanje suportnog spola

9.1.1. Rekurzivna funkcija

9.1.2. Zadnji element spremiti u pomočni objekt

9.1.3. Izbrisati elemetn s stoga. Pozvati samog sebe

9.1.4. Kod povratka dodati element (pomočni objket) u stog ako je unutar uvjeta

9.2. PrintStack