Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZADATAK_2 by Mind Map: ZADATAK_2

1. Izrada zaglavlja "stog_polje.h"

1.1. Deklariranje pogodne strukture za rad sa stogom i pokazivacima

1.2. funkcija topS(S)

1.3. funkcija pushS(x,S)

1.4. funkcija popS(S)

1.5. funkcija isemptyS(S)

1.6. funkcija initS(S)

2. Izrada zaglavlja "stog_pokazivac.h"

2.1. Deklariranje pogodne strukture za rad sa stogom i poljem

2.2. funkcija topS(S)

2.3. funkcija pushS(x,S)

2.4. funkcija popS(S)

2.5. funkcija isemptyS(S)

2.6. funkcija initS(S)

3. IZRADA GLAVNOG PROGRAMA

3.1. Osigurati funkcionalni rad programa sa oba zaglavlja - "stog_polje.h" i "stog_pokazivac.h"

3.2. Izraditi pomoćne funkcije za generiranje podataka

3.2.1. Funkcija za generiranje OIB-a osobe

3.2.2. Funkcija za generiranje spola

3.2.3. Funkcija za generiranje težine osobe

3.2.4. Funkcija za generiranje datuma rođenja (uključuje, dan, mjesec, godinu)

3.2.5. Funkcija za generiranje prezimena i imena osobe

3.2.6. Funkcija za određivanje koliko neka osoba ima godina

3.2.7. Funkcija za određivanje dobne skupine u kojoj se nalazi osoba

3.3. Izraditi pomoćne funkcije za rad za stogom

3.3.1. Prikazati stanje na stogu (u konkretnom primjeru stanje u dizalu)

3.4. Izraditi glavne funkcije programa

3.4.1. Funkcija "prizemlje" - omogućuje osobama iz prizemlja ulaz u dizalo

3.4.2. Funkcija "izlaz_hor" - omogućuje izlaz osobama na određenom katu koje su po horoskopu vodenjaci

3.4.3. Funkcija "izlaz_tez_spol" - omogućuje izlaz osobama ženskoga spola koje imaju više od 90 kg ili manje od 50 kg

3.5. Osigurati logičku i funkcionalnu povezanost između svih funkcija programa

4. Izraditi bilješke pomoću servisa "Zoho Writer" na temu Generirajuće funkcije

5. Izraditi mentalnu mapu problema i rješenja pomoću servisa "MindMeister"

6. Pohraniti dodatnu literaturu korištenu u rješavanju zadatka na servis "Diigo" u obliku knjižnih oznaka

7. Izraditi dijagram toka pomoću aplikacije "Lucid Chart"

8. Objaviti programski kod zaglavlja te glavnoga programa na servisu "Bytemycode"

9. Objasniti vlastitu implementaciju rješenja zadatka, programski kod te izvrašavanje programa pomoću video servisa Screenr

10. Izraditi RSS kanal vlastite wiki stranice te ga postaviti na osobni portal MyYahoo uz popis odrađenih aktivnosti i slika apstraktne strukture podataka koja se obrađuje.

11. Odraditi završnje radnje na Wiki stranicama

12. Pohraniti sva rješenja zadanih problema na pripadajuće Wiki stranice

13. Potrebna rješenja postaviti na moodle stranicama kolegija "Strukture podataka"