Менеджмент

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Менеджмент by Mind Map: Менеджмент

1. Розділ 1.Поняття й сутність менеджменту…

1.1. Основний зміст поняття «Менеджмент», його відмінність від традиційного поняття управління

1.1.1. Task

1.1.2. Prerequisites

1.2. Вимоги, пропоновані до сучасного менеджменту

1.2.1. Task

1.2.2. Prerequisites

1.3. Менеджмент як система наукових знань

1.3.1. Task

1.3.2. Prerequisites

1.4. Закони, закономірності й основні принципи менеджменту.

2. Розділ 2. Розвиток науки управління

2.1. Школа наукового менеджменту

2.2. Адміністративне управління

2.3. Принципи управління А. Файоля

2.4. Концепція управління з позиції психології й людських відносин

2.5. Концепція управління з позиції науки про поведінку

2.6. Емпірична школа керування

2.7. Школа соціальних систем

2.8. Сучасні напрямки менеджменту

3. Розділ 3.Основи теорії прийняття управлінських рішень

3.1. Види управлінських рішень

3.2. Технології прийняття рішень

3.3. Рівні прийняття рішень у менеджменті