Етика

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етика by Mind Map: Етика

1. Класифікація етичних цінностей

2. Сучасний стан етики

3. Виникнення

3.1. Сократ

3.2. Ідеалістичний напрямок: Платон

3.3. Реалістичний напрямок

3.4. Арістотель

3.5. Християнство

3.6. Схоластична етика

3.7. Епоха Відродження

3.8. Кант

4. Історія розвитку етики

4.1. Короткий огляд

5. Напрямки і розділи етики

5.1. Евдемонізм

5.2. Гедонізм

5.3. Агафологія

5.4. Комп'ютерна етика

6. Підручник