Трансформатор

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трансформатор by Mind Map: Трансформатор

1. Повторення вивченого матеріалу

1.1. Що називається резонансом?

1.2. Умови виникнення резонансу в електричному колі?

1.3. Які є види резонансу?

1.3.1. Резонанс напруг (при послідовному з’єднанні елементів)

1.3.2. Резонанс струмів (при паралельному з’єднанні елементів)

1.3.3. Резонанс у магнітно зв’язаних колах.

2. Демонстрація

3. Зміна напруги

3.1. Активний опір

4. Будова і ринцип дії трансформатора

5. Холостий хід трансформатора

6. Робота трансформатора під навантаженням

7. Якісні питання

7.1. Який принцип покладено в основу роботи трансформатора?

8. Навчаємося розв’язувати задачі