סוגי תפילות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
סוגי תפילות by Mind Map: סוגי תפילות

1. תפלת ראש חודש

2. תפילת קדיש

3. תפילת הלל

4. תפילת המזון

5. תפילת שחרית

6. תפילת מנחה

7. תפילת ערבית

8. תפילה אישית

9. תפילת 18

10. תפילת מוסף

11. תפילת הדרך

12. תפילת הבית