Mäetaguse Põhikool

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mäetaguse Põhikool by Mind Map: Mäetaguse Põhikool

1. Taristu

1.1. server

1.2. kooliraadio

1.3. internetiühendus

1.4. printimine

1.5. paljundamine

1.6. skaneerimine

1.7. lauaarvutid õpetajate toas

1.8. digitahvel

2. Töövahendid

2.1. Õpilastele

2.1.1. tahvelarvutid

2.1.2. audio-videovahendid

2.1.3. nutivahendid (isiklikud)

2.2. Õpetajatele

2.2.1. sülearvutid

2.2.2. interaktiivsed tahvlid

2.2.3. videoprojektorid

2.2.4. audio-videovahendid

3. Infovahetus

3.1. Stuudium

3.2. Piksel

3.3. Google võimalus

3.4. Koolikoduleht

3.5. Kooli ajaleht

3.6. EHIS

3.7. Klassi lehed

4. E-õppematerjalid

4.1. Miksike

4.2. Koolielu

4.3. e-tunnid

5. IKT tundides

5.1. uurimus- ja loovtöö

5.2. lõiming ainetundides

5.2.1. paaristöö

5.2.2. rühmatöö

5.2.3. e-tunnid

5.2.4. info otsimine internetist

6. Personal

6.1. direktor

6.2. õppealajuhataja

6.3. sekretär

6.4. majanduspersonal

6.5. õpetajad

6.6. IT tugi

6.7. haridustehnoloog