ESCARABELLOS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ESCARABELLOS by Mind Map: ESCARABELLOS

1. Escarabajo Atlas: Reconocese facilmente gracias a enorme tixeira que lle sae da cabeza

2. PEQUENO TAMAÑO

2.1. Dentro dos escarabellos de pequeno tamaño non teñen cornos

2.1.1. escarabello dorado

2.1.2. escarabajo pelotero:Los Escarabajos peloteros se alimentan de los excrementos de mamíferos grandes, o bien comen estiércol fresco en el lugar donde cayó, o hace una bola que entierran para comer más tarde. La hembra usa el estiércol también para la construcción de una pelota reproductiva.

3. GRAN TAMAÑO

3.1. Dentro dos de gran tamaño normlamente teñen un corno ou algo co que defenderse

3.2. Alguns tipos son:escarabello hercules, escarabello atlas, escarabello rinoceronte...

3.2.1. Escarabello Hercules:El escarabello Hercules reconocese facilmente gracias a una especie de corno alargado que sale de su cabeza

3.2.2. Escarabajo Rioceronte:O escarabajo Rinoceronte reconocese polo corno que parecese moito ao corno dun rinoceronte

4. relación co horto:A relación que teñen os escarabellos e que se comen as prantas

5. a alimentación destes insectos e omnivora

6. Os escarabellos son insectos da familia dos Coleoptera

7. Os escarabellos teñen unha reproducción sexual